Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми SQL технологии и разпределени бази от данни (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - SQL технологии и разпределени бази от данни (Практикум)

 Лектор  Иван Давидов, програмист (Java, J2EE)
Анотация
     Дисциплината е предназначена за студенти с основни познания в областта на базите данни и езика SQL, които желаят да обогатят теоретичните и практическите си умения в тази насока. Основната обосновка защо е необходимо да се изучават “advanced” техники за работа с бази данни е, че повечето големи софтуерни продукти се базират именно на такива техники, повишаващи многократно ефективността им. Съответно създаването и поддръжката на такива продукти изисква познаване на тези техники. Целта на курса е студентите да преминат от ниво на работа със стандартни SQL заявки към ниво на работа със съхранени процедури, функции, тригери и курсори. Във встъпителната част от курса особено внимание ще бъде отделено на архитектурата и ефективния дизайн на базите данни, както и на защитата от нежелан достъп до ресурси. Основната част от курса ще се проведе по система за обучение, позната като HPBL (Hybrid Problem Based Learning), която се прилага с голям успех в чуждестранните университети, а вече и в България. За разлика от други дисциплини с традиционни методи на обучение, където има лекции, упражнения и изпит, тук ще се опитаме да навлезем в проблематиката и задълбочим познанията си чрез анализ и постепенно разрешаване на реален софтуерен проблем, който ще бъде поставен в самото начало на курса, а самият “изпит” ще представлява частта от разрешението на проблема, която всяка група в курса е анализирала самостоятелно.
Съдържание

1. Въведение: След запознаване с аудиторията, се поставят няколко тривиални въпроса, чиито главни цели са да тласнат първоначалната комуникация м-у студентите и лектора чрез размяна на мнения. След това се преминава към кратко, но съществено описание на HPBL и конкретния начин на провеждане на курса.

2. Пъви стъпки: Курсът се разделят на подгрупи, състоящи се от по 2-ма души. При курс от 24 души това прави 12 подгрупи. Задава се проблемът ( в устен и писмен вид ), по който ще се извършва обучението в следващите седмици. Следва първоначална дискусия на проблема с всички групи едновременно, като целта е изясняване на детайлите по проблема. Обсъждат се възможните “стартови точки” за разрешаване на проблема. Възниква въпросът за дизайна на базата данни.

3. Архитектура и дизайн: Изнася се кратка лекция, обхващаща връзките м-у таблиците в отношение едно към едно, едно към много и много към много. Дават се няколко малки, но ефективни примери. Задават се общи правила за следване при проектиране на базите данни. Всяка група решава откъде да подходи към дизайна на базата данни и започват да обсъждат вътре в групата възможностите за реализация. При достигане на ефективни заключения, някой от групата споделя с останалата част от курса резултата от анализа на своята група. Така постепенно опитът, придобит във всяка от групите се пренася и в другите групи. Оттук нататък групите започват да се развиват индивидуално. Тъй като са възможни различни подходи за разрешаване на проблема, всяка подгрупа може да напредва по различни направления. При достигане на необходимост от навлизане в нова материя на дадена подгрупа, следва изнасяне на необходимата за целта лекция. Фазата на усвояване и разпространение на придобитите знания е еднаква за всички останали точки.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ