Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Увод в геометрията на Галилей-Громов    English
Факултет по математика и информатика - Увод в геометрията на Галилей-Громов

 Лектор  проф. д-р Станчо Димиев
Анотация
     Геометрията на Галилей е утвърдена матаматическа дисциплина, наричана още Геометрия на принципа за относителност на Галилей. По същество тя изучава кинематиката на праволинейните равномерни движения, прехода от една инерциална система към друга и механическите събития свързани с тях. Необходимата подготовка по математика се свежда до знанието на аналитична геометрия, а кинематиката на праволинейните движения е достъпна за студенти без задълбочена подготовка по физика. На съвременно ниво метричната геометрия на големия руски математик Майкъл Громов преодставя възможности за по-задълбочено третиране на геометрията на Галилей. Геометрията на Громов не съвпада с обичайната риманова диференциална геометрия. Разбира се геометрията на Громов изисква по-голяма подготовка по математика, но тя ще бъде постигната на лекциите.
Съдържание

1 . Геометрия на Галилей-Нютон.

2. Метрични пространства.

3. Дължина, дължинни структури, примери.

4. Дължинни структури, индуцирани от метрики.

5. Геодезични, теорема на Хопф-Ринов.

6. 1-мерната хаусдорфова мярка, връзка с дължината.

7. Разстояние и сходимост на Громов-Хаусдорф.

8. Синтез с геомерията на Галилей.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ