Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Алгебрична теория на кодирането    English
Факултет по математика и информатика - Алгебрична теория на кодирането
 Лектор  проф. д. м. н. Нако Начев; гл. ас. Йордан Епитропов
Анотация
Предлаганият курс запознава с основите на алгебричната теория на кодирането. Разглеждат се въпросите за оптимално кодиране, различни видове кодове - линейни, добри, циклични, перфектни, и методи за декодирането им. За изучаването им се прилагат теорията на крайните полета и векторните пространства над тях, както и теорията на груповите алгебри.
Съдържание
1. Префиксни кодове. Условия за разделимост.
2. Оптимални кодове. Оптимален код на Хафмън.
3. Теорема на Шенън.
4. Кодове на Хеминг. Разстояние на Хеминг.
5. Линейни кодове. Граници за минималното разстояние на минимални кодове. Граници за обема на код.
6. Добри кодове. Кодове на Рийд - Малер. Покриващ радиус на код.
7. Циклични кодове.
8. Перфектни кодове. Характеристичен полином на код.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ