Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Управление на фирмата и бизнес комуникации    English
Факултет по математика и информатика - Управление на фирмата и бизнес комуникации

 Лектор   д-р Тошо Стоянов
Анотация 
   Курсът разглежда управлението на фирмата като процес. Обсъждат се структури на фирми, методи за управление. Разглеждат се оперативен, организационен и други видове мениджмънт, основно понятие за корпоративна култура и бизнес комуникации във фирма и възможността за координиране на информационни потоци във фирмата и обмяната на официалната и неофициалната информация между отделните групи и структури, използвайки съответните средства и технологии.
Съдържание  
1. Управление на фирмата като процес. 
2. Структури на фирми. 
3. Методи за управление на фирми. 
4. Видове мениджмънт - оперативен, организационен и други.
5. Основно понятие за корпоративна култура. 
6. Бизнес комуникации във фирма. 
7. Координиране на информационни потоци във фирмата. 
8. Обмяна на официалната и неофициалната информация между отделните групи и структури, използвайки съответните средства и технологии.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ