Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Числено интегриране на функции    English
Факултет по математика и информатика - Числено интегриране на функции

 Лектор  проф. д-р Петко Пройнов
Анотация 
   В курса се изучава общия квадратурен процес за приближено пресмятане на риманови интеграли, а също така някои обобщени квадратурни процеси за интегриране на диференцируеми функции..
Съдържание  
1. Сходимост на общия квадратурен процес – теореми на Пойа и Стеклов.
2. Сходимост на общия квадратурен процес – теорема на Вайл.
3. Характеристики за функции – модул на непрекъснатост, усреднени модули на гладкост.
4. Характеристики за възлите и теглата дискрепанс.
5. Оценка на грешката на общия квадратурен процес за непрекъснати функции.
6. Оценка за грешката на общия квадратурен процес за произволна интегруема функция.
7. Обобщен квадратурен процес за интегриране на диференцируеми функц
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ