Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Система математика    English
Факултет по математика и информатика - Система математика

 Лектор  проф. д-р Снежана Гочева
 Анотация 
  Целта на предлаганата избираема дисциплина е изучаване и работа със свръх мощната компютърна система МАТЕМАТИКА. В рамките на курса се предвижда разглеждането на подходящи примери и демонстрации с компютър. Подходящ е за бъдещи учители, информатици, дипломирани математици, инженери и др.
Съдържание  
1. Числен и символен калкулатор в интерактивен режим.
2. Визуализираща система за  2D и  3D графики и анимация.
3. Програмен език от високо ниво.
4. Среда за моделиране и работа с данни.
5. Система за използване на знания от алгебрата, анализа, числените методи и другите части на математиката.
6. Среда за създаване на интерактивни документи с текст, графика, звук и активни формули.
7. Отворена компютърна система, която може да се разширява, както и да се използва съвместно с други програми и процеси.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ