Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Математическа икономика    English
Факултет по математика и информатика - Математическа икономика
 
 Лектор  доц. д. м. н. Илия Илиев
 Анотация 
  Разглежда се модел на Леонтиев и Леонтиев - фон Нойман. От модела на съвършенната конкуренция е разгледан случая на чисто потребление и потребление съвместно с производство.
Съдържание  

  Статичен модел на Леонтиев. Продуктивност на матрица. Необходими и достатъчни условия за продуктивност на матрицата. Теорема на Хоукинс-Саймън. Система на Леонтиев за цените. Модел на Леонтиев-фон Нойман. Динамични модели. Модел на разпределението. Стоки, потребители, релация на предпочетание и функция на полезност. Условия за съществуване на най-добър елемент. Подобрение на Парето. Оптимум на Парето. Икономика на частната собственост. Бюджетно множество. Свойства. Вектор на индивидуалното търсене. Две задачи свързани с намирането на вектора на индивидуалното търсене. Ефект на дохода и ефект на субституцията по Хикс и Слуцки.

  Производствена функция и производствено множество. Първа и втора задача на производството. Производствена функция на Кооб-Дъглас. Приходи и печалби в условията на съвършенна конкуренция. Монопол и олигопол. Съществуване и единственост на оптимално решение за задача за производство на фирма. Равновесие на икономическа система при наличие на потребление и производство. Теорема на Валрас. Динамичен модел. Устойчивост на пазара.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ