Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Компютърни мрежи и комуникации    English
Факултет по математика и информатика - Компютърни мрежи и комуникации
 
 Лектор  доц. д-р Иван Ганчев
 Анотация 
  Целта на курса е студентите да получат основни познания за съвременните компютърни мрежи и комуникационни принципи. Разглеждат се различни аспекти на компютърните комуникации, комуникационни модели и протоколни стекове, различни видове компютърни мрежи (локални, регионални, глобални) и принципите на тяхнто изтграждане. Особено се акцентира на общо-приетите международни стандарти. Дава се подробна информация за световната компютърна мрежа ИНТЕРНЕТ.
Съдържание  

Първи модул: Компютърни комуникации.

Основни комуникационни понятия и термини. Еталонен седемслоен модел ISO/OST за взаимодействие на отворени системи – интерфейси, протоколи (елементи, характеристики, функции), сценарий на взаимодействие, комуникационни слоеве (описание, функции, услуги). Контрол на грешките, възникнали при предаване на съобщенията, чрез шумоустойчиво кодиране. Защита на информацията при предаване – методи за шифриране.

Втори модул: Локални и регионални компютърни мрежи.

Приложение, топология, кабелна система, IEEE 802.x стандарти (Ethernet, Token Bus, Token Ring, FDDI, 100VG-AnyLAN, DQDB), протоколни стекове Novell NetWare и Apple Talk (хардуер и софтуер).

Трети модул: Междумрежови комуникации и глобални компютърни мрежи.

Междумрежови комуникации, устройства за междумрежови комуникации (модеми, повторители, концентратори, мостове, комутатори, маршрутизатори, шлюзове). Основни характеристики и стандарти за глобални компютърни мрежи (Х.25, Frame Relay, ATM, ISDN, B-ISDN).

Четвърти модул: Световна компютърна мрежа Интернет. Еталонен модел ТСР/ІР.

Световна компютърна мрежа Интернет – история, основни услуги, развитие, перес-пективи. Еталонен модел ТСР/ІР – комуникационни слоеве, протоколи (IP, TCP, UDP, ARP, RARP, DHCP, DNS, RIP, OSPF, PING, SMTP, TELNET, ETP, NNTP, HTTP, SNMP), сценарий на взаимодействие, сравнение с модела ISO/OST.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ