Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Информационни системи    English
Факултет по математика и информатика - Информационни системи
 
 Лектор  доц. д-р Димчо Димов
Анотация 
   Целта на курса е със студентите да се обсъдят основните понятия: информация, решение, управление, бизнес информационни системи, системи за вземане на решения, анализ, проектиране и разработване на информационни системи. Особено внимание се обръща на детайлното описание на един структурен подход за анализ и проектиране на бизнес информационни системи, изследване на системата, анализ на реализируемостта, движение на документи и на потоците с данни и др.
Съдържание  
1. Основни понятия - информация, решение, управление.
2. Бизнес информационни системи.
3. Системи за вземане на решения, анализ, проектиране и разработване на информационни системи..  
4. Изследване на информационната система.
5. Анализ на реализируемостта.  
6. Движение на документи и потоците от данни.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ