Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Асимптотични методи в теорията на диференциалните уравнения    English
Факултет по математика и информатика - Асимптотични методи в теорията на диференциалните уравнения
 
 Лектор  доц. д-р Галина Векова
Анотация 
   Теореми за свойствата на решенията на диференциални и интегро-диференциални уравнения. Диференциални и интегро-диференциални уравнения от стандартен вид. Различни схеми на усредняване и обосноваване на близостта на решенията на изходната и усреднената системи уравнения. Асимптотични разложения.
Съдържание  
1. Някои теореми за свойствата на решенията на диференциални и интегро-диференциални уравнения.
Теореми за съществуване и единственост, теореми за продължимост на решенията, теореми за непрекъсната зависимост на решенията от началните условия, от дясната страна и от параметър, теореми за гладкост на решенията, за диференцируемост на решенията по параметъра.
2. Усредняване в системи диференциални и интегро-диференциални уравнения.
Усредняване в системи от стандартен вид в краен и безкраен интервал. Частично усредняване в системи от стандартен вид. Усредняване в системи от стандартен вид, неразрешени относно производната. Усредняване в системи от стандартен вид с прекъсната дясна част. Асимптотични разложения. Усредняване в интегро-диференциални уравнения от стандартен вид. Различни схеми на усредняване.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ