Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Кандидатстване Бакалавър (след средно образование) Програма за конкурсния изпит по информатика и давани теми Програма по информатика    English
Факултет по математика и информатика - Програма по информатика

Въведение. Конкурсният изпит по информатика се състои в решаване на тест и задача по програмиране в рамките на 4 (четири) астрономически часа.
Кандидат-студентите трябва да покажат самостоятелно логическо мислене и знания по информатика и информационни технологии.
Програмата за конкурсния изпит по информатика включва учебно съдържание, изучавано в задължителната и профилираната подготовка в СУ по информатика и информационни технологии.

Учебна програма.

1. Информация и информационни процеси.
2. Позиционни бройни системи. Преминаване от една бройна система в друга. Аритметика в двоична бройна система.
3. Логически (булеви) функции. Конюнкция, дизюнкция и отрицание. Основни свойства.
4. Компютърни системи. Централен процесор, оперативна памет и периферни устройства. Основни характеристики.
5. Операционни системи. Същност и основни функции. Видове. Файлова система.
6. Операционна система с текстов потребителски интерфейс. Основни команди.
7. Операционна система с графичен потребителски интерфейс. 
8. Компресиране и декомпресиране на данни. Архивиращи програми.
9. Компютърни вируси и антивирусни програми. Класификация. Профилактика.
10. Алгоритми – основни характеристики и свойства. Начини за изразяване.
11. Основни алгоритми за работа с масиви. Търсене, преброяване и пренареждане на елемент(и) с определени свойства. Обхождане.
12. Подреждане (сортиране) на масив от числа (поне един алгоритъм със сложност n2 и поне един алгоритъм със сложност n.log n). Сливане на масиви. Двоично търсене в подреден масив.
13. Линейни структури от данни (списък, стек, опашка) – създаване, обновяване и обхождане.
14. Нелинейни структури от данни (граф, дърво, двоично дърво) – създаване, обновяване и обхождане.
15. Алгоритми с пермутации, комбинации и вариации.
16. Алгоритми и програми. Език за програмиране. Структура на програма. Среда за програмиране.
17. Езици за програмиране. Типове данни (прости и структурни).
18. Езици за програмиране. Реализация на последователни, разклонени и циклични алгоритми.
19. Езици за програмиране. Подпрограми. Параметри. Рекурсия и итерация.
20. Езици за програмиране. Вход и изход. Работа с файлове.
21. Компютърна обработка на текстове. Видове програми за обработка на текст.
22. Дейности при работа с текстов документ – въвеждане, редактиране, форматиране, съхраняване, отпечатване.
23. Вмъкване в текстов документ на обекти, създадени с други приложения.
24. Компютърна графика. Основни понятия. Графични формати. Системи за компютърна графика.
25. Електронни таблици. Основни елементи. Относително и абсолютно адресиране. Програми за работа с електронни таблици.
26. Електронни таблици. Работа с формули и диаграми.
27. Бази от данни и системи за тяхното управление. Реализация и експлоатация.
28. Компютърни презентации. Подготовка и представяне пред публика.
29. Локални мрежи. Основни елементи. Потребители и достъп до ресурси. Топология. Видове.
30. Интернет. Същност, технически и технологически аспекти. Области и адреси.
31. Услуги и протоколи в интернет (електронна поща, разговори в реално време, пренос на файлове и др.).
32. Технологии и програми за представяне, търсене и разглеждане на информация в интернет (WWW).
33. Уеб документи – елементи, проектиране и създаване. Използване на маркиращ език (HTML).

 

Литература

1. Учебници по информатика и информационни технологии за средните училища.
2. Информатика – учебни пособия за свободноизбираема подготовка.
3. Специализирана периодика за кандидат-студенти.
4. Сборници и ръководства за кандидат-студенти.
5. Давани теми, учебници, помагала, използвани в кандидатстудентските курсове по Информатика при ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“,  http://fmi-plovdiv.org/index.jsp?id=324&ln=1

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ