Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания БИАЕ БИАЕ (1 г.) и (2 г., ІI курс) – зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - БИАЕ (1 г.) и (2 г., ІI курс) – зимен триместър
Последна актуализация: 12.01.2017 г.

ПУ „Паисий Хилендарски”
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2016/2017 година
БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
магистри
(1 г. и 2 г. – втора година от обучението)

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час

Дисциплина

Вид

Зала

07.01.(събота), 09:00-16:00

Избираема дисциплина 1:

Развойна среда и рамка за Android
Визуализация на данни

лекции

 

547 к.з.
446 к.з.

08.01. (неделя), 9:00-15:15

Избираема дисциплина 1:

 Развойна среда и рамка за Android
Визуализация на данни

лекции

 

547 к.з.
446 к.з.

14.01. (събота), 9:00-15:15

Избираема дисциплина 1:

 Развойна среда и рамка за Android
Визуализация на данни

лекции

 

547 к.з.
446 к.з.

15.01. (неделя), 9:00-16:00

Избираема дисциплина 1:

 Развойна среда и рамка за Android
Визуализация на данни

лекции

 

547 к.з.
446 к.з.

21.01.(събота),9:00-16:00

Избираема дисциплина 2:

Android - бази от данни и RESTful услуги
Анализ на икономически модели

лекции

 

547 к.з.
446 к.з.

22.01.(неделя), 9:00-15:15

Избираема дисциплина 2:

 Android - бази от данни и RESTful услуги
Анализ на икономически модели

лекции

 

547 к.з.
446 к.з.

28.01.(събота), 9:00-16:00

Избираема дисциплина 2:

 Android - бази от данни и RESTful услуги
Анализ на икономически модели

лекции

 

547 к.з.
446 к.з.

29.01.(неделя), 9:00-15:15

Избираема дисциплина 2:

 Android - бази от данни и RESTful услуги
Анализ на икономически модели

лекции

 

547 к.з.
446 к.з.

04.02.(събота), 9:00-15:15

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

лекции

433 к.з.

04.02.(събота), 15:30-17:45

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

упражнения

433 к.з.

05.02.(неделя), 9:00-15:15

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

лекции

433 к.з.

05.02.(неделя), 15:30-17:45

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

упражнения

433 к.з.

11.02.(събота), 9:00-14:30

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

лекции

433 к.з.

11.02.(събота), 14:45-17:45

Управление и анализ на проекти
проф. д-р Андрей Захариев

упражнения

433 к.з.

12.02.(неделя), 9:00-16:00

Бизнес комуникации на английски език
доц. д-р Иван Шотлеков
гл. ас. д-р Ваня Иванова

упражнения

 

535 к.з.
233 с.з.

18.02.(събота), 9:00-15:15

Бизнес комуникации на английски език
доц. д-р Иван Шотлеков
гл. ас. д-р Ваня Иванова

упражнения

 

535 к.з.
233 с.з.

19.02.(неделя), 9:00-16:00

Бизнес комуникации на английски език
доц. д-р Иван Шотлеков
гл. ас. д-р Ваня Иванова

упражнения

 

535 к.з.
233 с.з.

25.02.(събота), 9:00-15:15

Бизнес комуникации на английски език
доц. д-р Иван Шотлеков
гл. ас. д-р Ваня Иванова

упражнения

 

535 к.з.
233 с.з.

04.03.(събота), 9:00-12:00

Избираема дисциплина 1

ИЗПИТ

547 к.з.
446 к.з.
 

05.03.(неделя), 9:00-12:00

Избираема дисциплина 2

ИЗПИТ

547 к.з.
446 к.з.
 

11.03.(събота), 9:00-12:00

Управление и анализ на проекти
доц. д-р Андрей Захариев

ИЗПИТ

 433 к.з.

12.03.(неделя), 9:00-12:00

Бизнес комуникации на английски език
доц. д-р Иван Шотлеков
гл. ас. д-р Ваня Иванова

ИЗПИТ

535 к.з.
233 с.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ