Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2008 година протокол № 7 / 16.01.2008    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 7 / 16.01.2008

1. РЕШЕНИЕ: Следващото заседание на Факултетния съвет да е на 13.02.2008 г (сряда).

2. РЕШЕНИЕ: Деканският съвет прие да се предложи следния състав за Атестационна комисия на ФМИ: председател - доц. д-р Владимир Шкуртов; членове - доц. д-р Пенка Петрова Рангелова и доц. д-р Антон Илиев Илиев.

3. РЕШЕНИЕ: Деканският съвет прие да се предложи следния състав за Факултетна комисия по качеството към Факултета по математика и информатика:
Председател: доц. д-р Снежана Георгиева Гочева - зам.-декан (от катедра "Приложна математика и моделиране");

Секретар: гл. ас. Стефка Йорданова Анева;

Членове:
доц. д-р Георги Димитров Костадинов (от катедра "Комплексен анализ и диференциални уравнения"), доц. д-р Веска Пенчева Нончева (от катедра "Приложна математика и моделиране"), гл.ас. д-р Добринка Костадинова Щърбева (от катедра "Геометрия"), гл.ас.д-р Добринка Василева Бойкина (от катедра "Методика на обучението по математика и информатика"), гл.ас. Йордан Йорданов Епитропов (от катедра "Алгебра"), гл. ас. Петър Кръстев Янков (от катедра "Реален анализ"), гл. ас. Павлина Георгиева Иванова (от катедра "Компютърна информатика"), гл. ас. Иван Марков Димитров (от катедра "Компютърни системи"), гл. ас. Стефка Йорданова Анева (от катедра "Компютърни технологии"), Иван Костадинов Ангелов (докторант: към катедра "Компютърни технологии") и Ангел Георгиев Даскалов (редовен студент по "Информатика").

4. РЕШЕНИЕ: Деканският съвет прие предложението на 06.02.2008 г. да се проведе заседание на НС на ФМИ за избор на доцент.

5. РЕШЕНИЕ: Предложенията за конкурса "Млади учени" да се представят до 13.02.2008 г. (сряда).

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ