Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2008 година протокол № 16 / 24.09.2008    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 16 / 24.09.2008

1. РЕШЕНИЕ: Следващото заседание на ФС на ФМИ е на 24.09.2008 г. (сряда) от 13:00 ч. в заседателната зала.

2. РЕШЕНИЕ: Определен бе следния дневен ред на ФС на ФМИ:

  1. Частични промени в учебни планове. (материалите са на разположение в Деканата - 330 каб. и са публикувани в сайта на факултета в рубриката "решения на деканския съвет" от 10.09.2008 г.)
  2. Утвърждаване на факултативни дисциплини за Есенен триместър на учебната 2008/09 г.
  3. Избор на хонорувани преподаватели.
  4. Разни.

а) предложение за назначаване на 1/2 щат на преподавател към катедра "Алгебра";
б) предложение за назначаване на 1/2 щат на преподавател към катедра "МОМИ";
в) докторанти - отчети;
г) брой записани студенти и информация за спец."Приложна математика" (магистър, държавна поръчка;
д) ремонт, кабинети, семинар.
е) даване право на отговор на преподавател от катедра "Алгебра".

3. РЕШЕНИЕ: на 24.09.2008 г. от 11:00 ч. в заседателната зала ще се проведе НС за избор на "доцент".

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ