Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2007 година протокол № 4 / 05.12.2007    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 4 / 05.12.2007

Днес, 5 декември 2007 год. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

     Присъстваха: доц. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Снежана Гочева, проф. дмн Христо Семерджиев, проф. д-р Георги Златанов, проф. д-р Петко Пройнов, проф. дмн Нако Начев, проф. дмн Тодор Желязков, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Бистра Царева, доц. д-р Георги Кулев, доц. д-р Галина Векова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Иван Фесчиев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова,  доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Румяна Маврова, гл.ас. д-р Теменужка Пенева, гл.ас. Коста Гъров, гл.ас. Ангел Голев и студентите Александър Кузмов, Михаела Бобилова.

    Отсъстваха: проф. д-р Стоил Миховски, доц. д-р Мария Аролска – в чужбина, доц. д-р Васил Милушев, Димитър Благоев – докторант и студентите: Елица Богутева, Иван Марков.

     ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на Правилник за вътрешния ред и организация на звено “Учебни компютър­ни зали” към ФМИ на ПУ.
  2. Утвърждаване на факултативни дисциплини.
  3. Избор на хонорувани преподаватели.
  4. Разни.
    а) информация и обсъждане на избираемите дисциплини за Зимния триместър;
    б) съобщения.

РЕШЕНИЯ:

1. ФС прие Правилник за вътрешния ред и организация на звено "Учебни компютърни зали" към факултета по математика и информатика на ПУ "Паисий Хилендарски"

2. ФС утвърди следните допълнително предложени факултативни дисциплини за Зимния и Пролетния триместър на учебната 2007/08 г. (редовно обучение):
А) Факултативни дисциплини за Зимния триместър - Анализ на временни редове (доц. д-р Веска Нончева и хон. ас. Петя Петкова); Руски език ІІ част (гл. ас. Петранка Савова); Иконометрия (проф. д-р Атанас Гешев);
Б) Факултативна дисциплина за Пролетния триместър - Руски език ІІІ част (гл. ас. Петранка Савова).

3. ФС избра следните хонорувани преподаватели към ФМИ за учебната 2007/08 година: проф. д-р Атанас Ангелов Гешев (за водене на факултативна дисциплина "Иконометрия" през Зимния триместър, с хорариум 100 часа); Петя Георгиева Петкова (за водене на факултативна дисциплина "Анализ на временни редове" през Зимния триместър, с хорариум 100 часа); гл. ас. Петранка Драганова Савова (за водене на факултативни дисциплини през Есенния, Зимния и Пролетния триместри "Руски език І част", "Руски език ІІ част" и "Руски език ІІІ част", с хорариум 300 часа); Иванка Андреева Николова (студентка ІV курс, специалност "Приложна математика", фак. № 0439008) (за водене на упражнения по учебната дисциплина "Компютърни числени методи", с хорариум 300 часа).

4. ФС прие предложението на 18.12.2007 г. (вторник) от 17:00 ч. да се проведе Коледно парти на ФМИ.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ