Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2007 година протокол № 1 / 10.10.2007    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 1 / 10.10.2007

Днес, 10.10.2007 г. (сряда) от  18:00 ч. се проведе Факултетен съвет на ФМИ.

         Присъствуваха: доц. д-р Димитър Мекеров, доц. д-р Неделчо Милев, доц.д-р Асен Рахнев, доц. д-р Манчо Манев, проф. дмн Тодор Желязков, проф. дмн Нако Начев,  проф.д-р Георги Златанов, доц. д-р Бистра Царева, доц. д-р Георги Кулев, проф. д-р Петко Пройнов, доц.д-р Галина Векова, доц. д-р Мария Аролска, доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Иван Фесчиев, доц. д-р Недялка Казакова, проф. дмн  Христо Семерджиев, доц. д-р Снежана Христова, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Антон Илиев, доц. д-р Васил Милушев, доц. д-р Румяна Маврова, гл. ас. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Коста Гъров, гл. ас. Ангел Голев и Александър Кузмов – студент.

            Отсъствуваха: проф. д-р Стоил Миховски – в чужбина, доц. д-р Снежана Гочева – София, доц. д-р Мария Аролска и студентите – Михаела Бобилова, Елица Богутева, Иван Марков.

            Доц. Рахнев откри първото заседание на новоприетия факултетен съвет на ФМИ и прочете следния дневен ред, който единодушно бе приет:

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Избор на секретар на ФС на ФМИ.
  2. Предложение за брой на заместник-деканите във ФМИ за мандата 2007–2011 г.
  3. Избор на заместник-декани на ФМИ за мандата 2007– 2011 година.
  4. Избор на ръководители на катедри за мандата 2007– 2011 година. 

РЕШЕНИЯ:

1. ФС избра Надя Милева за секретар на ФС на ФМИ.

2. ФС прие предложението заместник-деканите във ФМИ да са четирима.

3. ФС избра доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Христо Димитров Крушков и доц. д-р Манчо Христов Манев за заместник-декани на ФМИ за следващия мандат 2007-2011 година.

4. ФС избра следните ръководители на катедри във ФМИ за следващия мандат 2007-2011: проф. дмн Нако Ангелов Начев - на катедра "Алгебра"; проф. д-р Георги Златанов Златанов - на катедра "Геометрия"; проф. д-р Петко Димитров Пройнов - на катедра "Реален анализ"; доц.д-р Иванка Михайлова Касандрова - на катедра "Комплексен анализ и диф嬬¬рен¬циални уравнения"; проф. дмн Христо Илиев Семерджиев - на катедра "Приложна мате¬ма¬тика и моделиране"; доц.д-р Станимир Недялков Стоянов - на катедра "Компютърни системи"; доц.дмн Георги Атанасов Тотков - на катедра "Компютърна информатика"; доц. д-р Антон Илиев Илиев - на катедра "Компютърни технологии"; доц. д-р Васил Борисов Милушев - на катедра "Методика на обучението по математика и информатика".

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ