Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Проекти OMNIA Анотация на продължителен курс    English
Факултет по математика и информатика - Анотация на продължителен курс

Анотация за обучение на преподаватели на тема
„Усъвършенстване на дигитални умения“

(Продължителен курс)


Една известна дефиниция за дигиталната компетентност гласи, че тя е комбинация от знания и умения по отношение на използването на технологии за по-бързо и точно решаване на конкретни задачи и проблеми, усъвършенстване на комуникация и сътрудничество, управление на информация, както и ефективно създаване и споделяне на съдържание.

Целта на настоящия курс е тези умения на преподавателите да бъдат доразвити, като фокусът ще бъде те да спомогнат за усъвършенстването на дигиталните способностите както в обучението на студенти, така и в научноизследователската им работа. Обучаемите ще бъдат запознати с актуални технологии и приложения за електронно обучение и научна комуникация.

Продължителността на курса е 160 академични часа, като интензивността и времето за провеждане на курса ще бъдат съобразени със служебната заетост на участниците.

Съдържанието и дълбочината на разглежданите теми ще бъдат адаптирани към професионалното направление на обучаемите и тяхното ниво на дигитални умения.

В края на курса всеки участвал преподавател ще получи сертификат за завършено обучение по темата.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ