Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2004 година протокол № 31 / 29.09.2004    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 31 / 29.09.2004
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 31 / 29.09.2004

 

1. ФС одобри следните специализации за магистърска програма по "Приложна математика":

* геометрия
* изчислителна математика
* математическа статистика

2. ФС прие учебните планове за одобрените специализации (геометрия, изчислителна матема­ти­ка, математическа статистика) на магистърска програма по "Приложна математика".

3. ФС избра следните ръководители за:

* магистърска програма по " Приложна математика " (специализация геометрия) - проф. д-р Георги Златанов;
* магистърска програма по " Приложна математика " (специализация изчислителна математика) - проф. д. м. н. Христо Семерджиев;
* магистърска програма по " Приложна математика " (специализация математическа статистика) - доц. д-р Веска Нончева.

4. ФС одобри следните факултативни дисциплини за есенния тримес­тър на учебната 2004/05: Руски език(Петрана Савова), Въведение в езика Actionscript MX за Flash MX (Мая Стойко­ва), Практикум по динамични структури данни (Никола Дачев), Теория на компресията (Николай Манчев).

5. ФС избра за учебната 2004/05 г. следните хонорувани преподаватели и лектори: Васил Иванов Василев (за водене на упражнения по учебната дисциплина "Английски език" - І курс, с хорариум 360 часа); Атанас Георгиев Чанев (за водене на упражнения по учебни­те дисциплини "Информационни технологии", "Операционни системи", "Училищен курс по информатика", "Информационни технологии в обучението" и "Училищен курс по информатика и информационни технологии" , с хорариум 300 часа); Младен Тодоров Дренков (за водене на упражнения по учебни­те дисциплини "Информационни технологии", "Операционни системи", "Училищен курс по информатика", "Информационни технологии в обучението" и "Училищен курс по информатика и информационни технологии", с хорариум 200 часа); Никола Велизариев Вълчанов, студент ІV к., И, фак. №0126120 (за водене на упражнения по учебни­те дисциплини "Информационни технологии", "Операционни системи", "Училищен курс по информатика", "Информационни технологии в обучението" и "Училищен курс по информатика и информационни технологии", с хорариум 200 часа); Милена Димова Пеева,студентка, ІV к., М, фак. № 0105029 (за водене на упражнения по учебни­те дисциплини "Информационни технологии", "Операционни системи", "Училищен курс по информатика", "Информационни технологии в обучението" и "Училищен курс по информатика и информационни технологии", с хорариум 200 часа); Елена Христова Тодорова, студ., ІV к, МИ, фак. № 0118001 (за водене на упражнения по учебни­те дисциплини "Информационни технологии", "Операционни системи", "Училищен курс по информатика", "Информационни технологии в обучението" и "Училищен курс по информатика и информационни технологии", с хорариум 200 часа); Таня Петрова Янкова (за водене на упражнения по учебната дисциплина "Теория на вероятностите и математическа статистика", с хорариум 360 часа);Мариян Неделчев Милев (за водене на упражнения по учебната дисциплина "Теория на вероятностите и математическа статистика", с хорариум 360 часа); доц. д-р Дончо Стефанов Донев (за водене на лекции по учебната дисциплина "Теория на вероятностите" и "Математическа статистика", с хорариум 360 часа); Мариана Цветанова Соколова (за водене на упражнения по учебните дисциплини "Езици за програмиране" и "Семантика на езиците за програмиране", с хорариум 360 часа); Цветелина Георгиева Кръстева (за водене на упражнения по учебната дисциплина "Семантика на езиците за програмиране", с хорариум 360 часа); Татяна Стефанова Калчева (за водене на упражнения по учебната дисциплина "Компютърна лингвистика", с хорариум 360 часа); Пламен Любомиров Касабов, студент, ІV к., И, фак. № 0026018 (за водене на упражнения по учебната дисциплина "Компютърни мрежи", с хорариум 360 часа); Марта Костадинова Теофилова, магистър по математика (за водене на упражнения по учебните дисциплини "Геометрия" (2 к., И) и "Синтетична геометрия" (ІV к., М, с хорариум 60 часа); доц. д-р Дончо Стефанов Донев(допълнително 30 часа в упр. за изпитани студенти от редовна, ликвидационна, поправителна сесии за уч. 2003/04 г).

6.ФС одобри ИПР (индивидуален план за работа) на ст. ас. Анна Атанасова Малинова - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни технологии".

7. ФС прие предложението на доц. д-р Шкуртов за преминаване на индивидулен план на обучение (считано от началото на уч. 2004/05 г.) на студента Димитър Благоев Благоев, ІІІ курс, фак. № 0226004 (редовно обучение), с научен ръководител доц. д-р Георги Тотков.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ