Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2004 година протокол № 30 / 14.07.2004    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 30 / 14.07.2004
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 30 / 14.07.2004

 

1. ФС реши да бъде зачислена в докторантура на самостоятелна подготовка подготовка по научната специалност 01.01.12 Информатика, към катедра " Компютърни технологии" ст. ас. Анна Атанасова Малинова.

2. ФС избра доц. д-р Снежана Георгиева Гочева - Илиева за научен ръководител на докторантката Анна Атанасова Малинова.

3. ФС прие темата на дисертационната работа на докторантката Анна Атанасова Малинова да бъде: "Софтуерна система за компютърна симулация на лазери с метални пари".

4. ФС одобри ИПР (индивидуален план за работа) на докторантката гл. ас. Олга Добрева Рахнева.

5. ФС одобри ИПР (индивидуален план за работа) на докторантката ст. ас. Ася Георгиева Стоянова.

6. ФС одобри ИПР (индивидуален план за работа) на докторанта гл. ас. Коста Андреев Гъров.

7. ФС реши да предложи на АС на ПУ да се обяви (на освободеното щатно място) конкурс за редовен асистент по научната специалност 01.01.12 Информатика със срок от два месеца.

8. ФС реши 2. аудитория в Новата сграда да бъде наименувана Аудитория "Професор Георги Паскалев".


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ