Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2004 година протокол № 27 / 24.03.2004    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 27 / 24.03.2004
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 27 / 24.03.2004

1. ФС прие предложението на доц. д-р Владимир Шкуртов за повишаване на ас. Николай Маринов Касъклиев от катедра "Компютърна информатика" в научно звание "старши асистент".

2. ФС прие предложението на доц. д-р Владимир Шкуртов за повишаване на ст. ас. Павлина Георгиева Иванова от катедра "Компютърна информатика" в научно звание "главен асистент".

3. ФС след тайно гласуване избра доц. д-р Манчо Христов Манев за заместник декан на ФМИ за мандата 2003 - 2007 година.

4. ФС прие кредите за специалностите "Математика", "Информатика", "Математика и информатика" и "Приложна математика" във ФМИ.

5 . ФС избра за пролетния триместър на учебната 2003/04 год. следните хонорувани преподаватели: д-р Дончо Стефанов Донев (за водене на лекции по дисциплината "Теория на вероятностите и математическа статистика", спец. "Математика", "Приложна математика" и "Математика и информатика"), с хорариум 120 часа в упражнения и Цветелина Георгиева Кръстева (за водене на упр. по дисциплината "Езици за програмиране") с хорариум 360 часа в упражнения.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ