Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2003 година протокол № 21Б / 23.04.2003    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 21Б / 23.04.2003
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 21Б / 23.04.2003

1. ФС одобри в оперативен ред предложението от катедра "Приложна математика и моделиране" до СНС по информатика и приложна математика да се изберат следните рецензенти за обявения конкурс за ДОЦЕНТ по научната специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката (Вероятности и статистика) към катедра "Приложна математика и моделиране" при ФМИ на ПУ "Паисий Хилендарски":
ст. н. с. І ст. д. м. н. Николай Михайлов Янев от ИМИ при БАН,
проф. д. м. н. Христо Илиев Семерджиев от ФМИ при ПУ,
ст. н. с. ІІ ст. д-р Пламен Стоянов Матеев от ИМИ при БАН.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ