Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ - 2020/2021 - Редовно    English
Факултет по математика и информатика - ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ - 2020/2021 - Редовно
 Последна актуализация: 08.09.2021 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ“ - Редовно
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Дата Електронна платформа, дистанционен контакт
I курс
Есенен триместър

Информационни технологии
Доц д-р Е.Ангелова

14.09.2021, 9:00

Присъствено – 246 к.з., 346 к.з.

Програмиране
доц. д-р Тодорка Терзиева/гл.ас д-р М.Крушкова

21.09.2021
10:00

Google Meet

Линейна алгебра
Прог. Д-р М.Манев

10.09.2021
9:00

https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=439

Зимен триместър

Въведение в програмирането
доц. д-р Тодорка Терзиева

14.09.2021
12:00

https://meet.google.com/sdy-njkw-zjw

Аналитична геометрия
проф. дмн Манчо Манев

13.09.2021
9:00

https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=33

Математически анализ 1
доц. д-р Атанаска Георгиева

17.09.2021
9:00 ч.

https://classroom.google.com/  код за достъп: 2g6ujbx

Пролетен триместър  

Обектно-ориентирано програмиране
гл. ас. д-р М. Крушкова

21.09.2021
10:00

Google Meet

Математически анализ 2
доц. Атанаска Георгиева

17.09.2021
12 ч.

https://classroom.google.com/  код за достъп: q62l4n6

Английски език

11.09.2021
от 10:00 ч

Регистрация и провеждане

II курс
Есенен триместър

Алгебра
гл. ас. д-р Йордан Епитропов

20.09.2021

9:00

Zoom; Meeting ID 781 0719 4287; Passcode algebra

Алгоритми и структури от данни
Доц. д-р Е.Сомова

23.09.21
9:00 ч.

https://docs.google.com/document/d/1JQi83SOXwJtPWg0Ynye6IQ8JymyRSdG1hy7b5jFoH5k/edit

Диференциални уравнения
Доц.д-р Т.Пенева

9.09.2021 г.
9:00 ч.

Google Classroom: g4mab2n

Зимен триместър

Увод в образователния мениджмънт
доц. д-р Ивайло Старибратов

09.09.2021
09:00

https://classroom.google.com              q7pyp2t

Геометрия
доц. д-р Добринка Грибачева/ гл. ас. д-р Ива Докузова

14.09.2021
10.00 ч.

Google meet: https://meet.google.com/syj-zdbo-epp
Email: dokuzova@uni-plovdiv.bg

Теория на вероятностите и математическа статистика
Доц. д-р Петър Копанов

07.09.2021  9:00

https://meet.jit.si/Likvidacii_Kopanov_07_09

Уеб дизайн
доц. д-р Тодорка Глушкова

13.09.2021
10:00ч.

https://classroom.google.com/u/2/c/MzExMDA3OTQwNjI4

Пролетен триместър  

Дискретна математика
доц. Христо Кискинов

13.09.2021
10:00 ч.

https://classroom.google.com/u/0/c/MzExOTk3MTg2Nzcw
код: vbc62e2

Операционни системи
гл.ас.д-р Стоян Черешаров

20.09.2021 10:00

http://moodle.coolcsn.com/ Регистрирайте се на сайта и се запишете за курса “Операционни системи", ако все още не сте го направили. Четете и следвайте инструкциите в темата „Въведение, Анонс, информация“. В деня и часа на изпита ще ви очакваме на meet.google.com/bbe-hwkp-zhy

Психология
проф. Веселин Василев / гл.ас. Иван Стоянов

 

 

III курс
Есенен триместър

Информационни технологии в образованието
Проф. д-р К.Гъров

21.09.2021
10.00

https://meet.google.com/gaz-axpe-iue

Числени методи
Доц. д-р Х. Кулина

17.09.2021, 10:00 часа

https://meet.google.com/cpo-wqhm-zwy

Педагогика
гл. ас. д-р А.Линков

 

 

Зимен триместър

Финансов мениджмънт в училище
доц. д-р Ивайло Старибратов

09.09.2021
09:00

https://classroom.google.com        bgjyg33

Училищен курс по алгебра
Доц. д-р Марта Теофилова

09.09.2021
9:30

Присъствено – 422 ауд.

Училищен курс по анализ
доц. д-р Атанаска Георгиева

17.09.2021
14:00 ч.

https://classroom.google.com/ код за достъп: stjjs2x

Методика на обучението по инф. и информационни технологии
проф. д-р Коста Гъров

21.09.2021
10.00

https://meet.google.com/gaz-axpe-iue

Пролетен триместър  

Училищен курс по геометрия
Доц. д-р Д. Грибачева

13.09.2021
14:00

За контакт - dobrinka@uni-plovdiv.bg

Бази от данни
доц. Станка Хаджиколева

20.09.2021
9:00 ч.

meet.google.com/iyo-dzaq-tvv
http://edu.studentschool.eu

Методика на обучението по математика
доц. д-р Добринка Бойкина

14.09.2021 г.
10.00 часа

Код за класна стая: kramojz
Връзка в Meet:
https://meet.google.com/lookup/f3o5r6vsyq

Управление на човешките ресурси в училище
доц. Ивайло Старибратов

09.09.2021
09:00

https://classroom.google.com       dzhkbwj

Планиране и оптимизиране на училищния процес
доц. Стефка Анева

21.09.2021
10.00

https://meet.google.com/gaz-axpe-iue

IV курс
Есенен триместър

Компютърна графика и презентации
Доц. д-р А.Пенев

20.09.2021
9:00

https://meet.google.com/jhb-zdjk-twe
и Classroom

Училищен курс по информатика
Проф. д-р К.Гъров

21.09.2021
10.00

https://meet.google.com/gaz-axpe-iue

Електронно училище
Доц. д-р Й.Старибратов

09.09.2021
09:00

https://classroom.google.com      jznuksb

Управление на проекти и участие в образователни програми
Доц. д-р Й.Старибратов

09.09.2021
09:00

https://classroom.google.com      jznuksb

Приобщаващо образование
Проф. д-р Дора Лефтерова

 

 

Зимен триместър

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда
доц. д-р Евгения Ангелова

14.09.2021, 10:30

Присъствено – 531 к.з.

Училищен курс по информационни технологии
проф. д-р Коста Гъров

21.09.2021
10.00

https://meet.google.com/gaz-axpe-iue

Интегриран практикум по информатика и информационни технологии
доц. Стефка Анева

21.09.2021
10.00

https://meet.google.com/gaz-axpe-iue

Пролетен триместър  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ