Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Бизнес математика - 2020/2021 - Редовно    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес математика - 2020/2021 - Редовно
 Последна актуализация: 05.09.2021 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „Бизнес матемтатика“ - Редовно
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Дата Електронна платформа, дистанционен контакт
I курс
Есенен триместър

Информационни технологии
Доц. д-р Е.Ангелова

14.09.2021
9:00

Присъствено – 246 к.з., 346 к.з.

Програмиране
Доц. д-р Н. Касъклиев

01.09.2021
10:00

Classroom  с код fxwy3cn

Линейна алгебра
доц. д-р Марта Теофилова

09.09.2021
9:30

Присъствено – 422 ауд.

Зимен триместър

Математически анализ 1
проф. дмн Петко Пройнов

20.09.2021
10:00

https://classroom.google.com код: thzkr4s Включване с универитетски имейл!

Аналитична геометрия
доц. д-р Марта Теофилова

09.09.2021
9:30

Присъствено – 422 ауд.

Пролетен триместър  

Обектно-ориентирано програмиране
доц. д-р Е. Сомова

23.09.21
9:00 ч.

връзка

Софтуерни системи по математика
Гл. ас. д-р Десислава Войникова

09.09.2021 г.
10:00 часа

Google Meet, който ще бъде обявен в Classroom по учебната дисциплина

Английски език

11.09.2021
от 10:00 ч

Регистрация и провеждане

II курс
Есенен триместър

Дискретна математика в бизнеса
доц. д-р Х.Кискинов

13.09.2021
10:00 ч.

https://classroom.google.com/u/0/c/MTQ2MjY3Njg5NTc3
код:mtjqafc

Математически анализ 2
проф. д-р П.Пройнов

20.09.2021
10:00

https://classroom.google.com код: thzkr4s Включване с универитетски имейл!

Финансова математика
гл. ас д-р М.Петкова

10.09.2021 г.
9:00 ч.

Електронна платформа: https://students.uni-plovdiv.net/

Дистанционен контакт: https://meet.google.com/sqw-akkg-ptq
При присъствени изпити - компютърна зала

Зимен триместър

Застрахователна математика
проф. д-р Николай Кюркчиев

11.09.2021
от 10:00

Google classroom Class code: xxz6tuk
https://classroom.google.com/c/MjE5NzcyNDc4Mjk1?cjc=xxz6tuk

Диференциални уравнения
проф. дмн Петко Пройнов

20.09.2021
10:00

https://classroom.google.com код: thzkr4s Включване с универитетски имейл!

Бази от данни
доц. д-р Емил Хаджиколев

20.09.2021
9:00 ч.

meet.google.com/iyo-dzaq-tvv
http://edu.studentschool.eu

Пролетен триместър  

Теория на вероятностите
Доц. д-р П. Копанов

07.09.2021
9:00

https://meet.jit.si/Likvidacii_Kopanov_07_09

Иконометрия
Гл. ас. д-р Десисалава Войникова

10.09.2021 г.
10:00 часа

Google Meet, който ще бъде обявен в Classroom по учебната дисциплина

Математически основи на микроикономиката
гл. ас. д-р А. Христов

13.09.2021
9:00

hristov_asen@mail.bg

III курс
Есенен триместър

Маркетингови изследвания
гл. ас. д-р Д.Войникова

10.09.2021 г.
10:00 часа

Google Meet, който ще бъде обявен в Classroom по учебната дисциплина

Математическа статистика
доц. д-р П. Копанов

07.09.2021
9:00

https://meet.jit.si/Likvidacii_Kopanov_07_09

Математически основи на макроикономиката
гл. ас. д-р А.Христов

13.09.2021
9:00

hristov_asen@mail.bg

Зимен триместър

Теория на игрите и икономическо поведение
проф. дмн Снежана Христова

02.09.2021
9:00

https://classroom.google.com/c/MzY3MjI0MDEyMjY3?cjc=zkbtbfg

Статистически софтуер
Доц. д-р Петър Копанов

07.09.2021
9:00

https://meet.jit.si/Likvidacii_Kopanov_07_09

Оптимизационни модели в икономиката
Гл ас. д-р Десислава Войникова

08.09.2021 г.
10:00 часа

Google Meet, който ще бъде обявен в Classroom по учебната дисциплина

Пролетен триместър  

Изчислителна математика 1
Гл. ас. д-р Атанас Иванов

1.9.2021
9:00

Google meet

Инвестиции и инвестиционни техники
проф.д-р А.Захариев

20.09.2021
10:00

Link: meet.google.com/jvu-vpyt-nro

Теория на графите в мениджмънта
проф. Манчо Манев

13.09.2021
9:00

https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=34

IV курс
Есенен триместър

Статистически методи за вземане на решения
Доц. д-р Петър Копанов

07.09.2021
9:00

https://meet.jit.si/Likvidacii_Kopanov_07_09

Изчислителна математика 2
Проф. дмн Снежана Гочева

17.09.2021
От 10-12 ч

Google Classroom

Бизнeс английски език

11.09.2021
от 10:00 ч

Регистрация и провеждане

Зимен триместър

Математически модели в логистиката
проф. дмн Манчо Манев/гл. ас. д-р Асен Христов

 

 

Борсова и извънборсова търговия
гл. ас. д-р Милена Петкова

10.09.2021 г.
9:00 ч.

Електронна платформа: https://students.uni-plovdiv.net/

Дистанционен контакт: https://meet.google.com/sqw-akkg-ptq

Анализ на инвестиционни проекти
Проф. д-р Андрей Захариев

20.09.2021
10:00

Link: meet.google.com/jvu-vpyt-nro

Пролетен триместър  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ