Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Приложна математика (редовно обучение) 2020/2021    English
Факултет по математика и информатика - Приложна математика (редовно обучение) 2020/2021
 Последна актуализация: 03.09.2021 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „Приложна математика“ - редовно
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Дата Електронна платформа, дистанционен контакт
I курс
Есенен триместър

Програмиране
доц. д-р Н. Касъклиев

01.09.2021
10:00

Classroom  с код fxwy3cn
(ако е присъствен голяма компютърна зала)

Линейна алгебра
доц. д-р Марта Теофилова

09.09.2021
9:30

Присъствено – 422 ауд.

Зимен триместър

Английски език
Доц. д-р Иван Шотлеков

11.09.2021
от 10:00 ч

Регистрация и провеждане

Математически анализ 1
проф. д-р Боян Златанов

08.09.2021
9:00

Google Class Room: Class code wzdxolt

Аналитична геометрия
доц.д-р Марта Теофилова

09.09.2021
9:30

Присъствено – 422 ауд.

Пролетен триместър  

Математически анализ 2
проф. д-р Боян Златанов

08.09.2021
9:00

Google Class Room: Class code tlgstbc

Обектно-ориентирано програмиране
доц. д-р Елена Сомова

23.09.21
9:00 ч.

връзка

Операционни системи
доц. д-р Николай Касъклиев

 

 

III курс
Есенен триместър

Математическа статистика

07.09.2021  9:00

https://meet.jit.si/Likvidacii_Kopanov_07_09

Комплексен анализ

 

 

Зимен триместър

Бази данни
Доц. д-р Станка Хаджиколева

20.09.2021
9:00 ч.

meet.google.com/iyo-dzaq-tvv
http://edu.studentschool.eu

Уравнения на математическата физика
Доц. д-р Неделчо Милев

 

 

Пролетен триместър  

Диференциална геометрия
Проф. дмн Манчо Манев

13.09.2021
9:00

https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=37

Компютърни методи на числения анализ
Гл. ас. д-р Атанас Иванов

1.9.2021
9:00

Google meet

IV курс
Есенен триместър

Математическо оптимиране
Гл. ас. д-р Христо Христов

 

 

Числено решаване на диференциални уравнения
Проф. дмн Снежана Гочева

 

 

Зимен триместър

Теория на игрите
проф. дмн Снежана Христова

02/09/2021

https://classroom.google.com/c/MzY3MjI0MDEyMjY3?cjc=zkbtbfg

Статистически софтуер
Доц. д-р Петър Копанов

07.09.2021  9:00

https://meet.jit.si/Likvidacii_Kopanov_07_09

Пролетен триместър  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ