Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Бизнес информационни технологии - 2020/2021 - редовно    English
Факултет по математика и информатика - Бизнес информационни технологии - 2020/2021 - редовно
 Последна актуализация: 08.09.2021
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ - редовно
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Дата Електронна платформа, дистанционен контакт
I курс
Есенен триместър
Въведение в компютърните науки
доц. д-р Е. Хаджиколев
20.09.2021
9:00
http://edu.studentschool.eu
Увод в информационните технологии
Доц. Е. Ангелова
14.09.2021
9:00
Присъствено – 246 к.з., 346 к.з.
Линейна алгебра и аналитична геометрия
Доц. д-р М. Теофилова
09.09.2021
9:30

 Присъствено – 422 ауд.

Зимен триместър
Програмиране
гл.ас.д-р М.Веселинова
16.09.2021
09:00
Google Meet
Право и правни информационни системи
доц. д-р Христо Паунов, гл. ас. д-р Стоян Черешаров
20.09.2021
14:00
http://moodle.coolcsn.com/ Регистрирайте се на сайта и се запишете за курса “Лабораторни упражнения по Право и правни информационни системи Ciela", ако все още не сте го направили. Следвайте инструкциите в тема “Въведение, Анонс, информация, Курсова работа” на курса. Следвайте инструкциите в темата „Анонс, въведение/увод“. В деня и на изпита ще ви очакваме на Google Meet
Информационни технологии в математиката
доц. д-р Анна Mалинова
13.09.2021
10:00
Google Classroom
Достъпът до класната стая е само чрез университетски имейл (https://e-portal.uni-plovdiv.bg).
Английски език
доц. д-р И. Шотлеков
11.09.2021
от 10:00 ч
Регистрация и провеждане
Пролетен триместър  
Обектно-ориентирано програмиране
доц. д-р Н. Павлов
14.09.2021
10:00
Google Meet
Банково дело и банкови информационни системи
доц.д-р Соколов
   
Приложна математика
Доц. д-р Х. Кулина
17.09.2021
10:00
https://meet.google.com/cpo-wqhm-zwy
Графика и презентации
доц. д-р Ал.Пенев
20.09.2021
9:00
https://meet.google.com/jhb-zdjk-twe
и Classroom
II курс
Есенен триместър
Програмиране чрез .NET
гл.ас.д-р Никола Вълчанов
15.09.2021
10:00
Google Meet
Маркетинг и маркетингови информационни системи
проф. д-р А. Рахнев
10.09.2021
11:00
Присъствено – 422 ауд.
Финансова математика
Проф. д-р А. Захариев
10:00
20.09.2021
Link: meet.google.com/jvu-vpyt-nro
Зимен триместър
Бази от данни
гл. ас д-рЧолаков
18.9.2021
9:00
http://delc.fmi.uni-plovdiv.bg/
Счетоводство и счетоводни информационни системи
проф. д-р  Асен Рахнев
14.09.2021
13.00
https://meet.google.com/bkb-jjaz-kkq
Застрахователна математика
проф. д-р Николай Кюркчиев/
гл. ас. д-р Мария Василева
11.09.2021
10:00
Google classroom Class code: xxz6tuk
Пролетен триместър  
Иконометрия
доц. д-р Анна Малинова
13.09.2021
12:00
Google Classroom
Достъпът до класната стая е само чрез университетски имейл (https://e-portal.uni-plovdiv.bg).
Програмиране в Интернет с PHP и MySQL
доц. д-р Е.Хаджиколев
20.09.2021
9:00
http://edu.studentschool.eu
Информационни технологии в Интернет
гл.ас.д-р Хр.Христов
15.09.2021
10.00
Онлайн с адрес: Google Meet
III курс
Есенен триместър
Програмиране на JAVA
доц. д-р Вл.Вълканов 
09.09.2021
9:00
http://delc.fmi.uni-plovdiv.net 
Зимен триместър
Софтуерни технологии
Доц. Ася Стоянова-Дойчева
21.09.2021
9.30
http://delc.fmi.uni-plovdiv.net
https://meet.google.com/jdj-xfxu-bmc
Въведение в облачните технологии
доц. Ст. Хаджиколева
20.09.2021
9:00
Google Meet
http://edu.studentschool.eu
Компютърни мрежи и комуникации
проф. д-р Иван Ганчев
14.09.2021
10:00
10:00-11:00 online (http://delc.fmi.uni-plovdiv.bg/)
Пролетен триместър  
Моделиране и управление на бизнес процеси
проф.д-р Е.Сомова
23.09.2021
9:00
Link
Инвестиции и инвестиционни техники
проф. д-р Андрей Захариев
20.09.2021
10:00
Google Meet
Уеб дизайн
доц. д-р Т. Глушкова
13.09.2021
10:00
Google Classroom
IV курс
Есенен триместър
Оптимизационни модели в икономиката
гл. ас. д-р Д.Войникова
08.09.2021
10:00
Google Meet, който ще бъде обявен в Classroom по учебната дисциплина
Електронна търговия
доц. д-р Анна Малинова
13.09.2021
13:00
Google Classroom
Достъпът до класната стая е само чрез университетски имейл (https://e-portal.uni-plovdiv.bg)
Застраховане и застрахователни информационни системи
проф.д-р Антон Илиев
ас. Виктор Матански
14.09.2021
09:00
Google meet: https://meet.google.com/qrb-yjxy-szx
Зимен триместър
Борсова и извънборсова търговия
гл. ас. д-р Милена Петкова
10.09.2021
9:00
Електронна платформа: https://students.uni-plovdiv.net/
Дистанционен контакт: https://meet.google.com/sqw-akkg-ptq
Анализ на инвестиционни проекти
проф. д-р Андрей Захариев
10:00
20.09.2021
Google Meet
Бизнес английски език с информационни технологии
доц. д-р И. Шотлеков
11.09.2021
от 10:00 ч
Регистрация и провеждане
Пролетен триместър  
Бизнес информационни системи
доц. д-р Н. Павлов/
доц. д-р К. Стефанова
12.09.2021
10:00
Онлайн: Google Classroom на дисциплината
Издателски системи
проф. д-р А. Голев/
доц. д-р К. Стефанова
12.09.2021
10:00
Онлайн: Google Classroom на дисциплината
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ