Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Софтуерни технологии и дизайн (задочно обучение) 2020/2021    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии и дизайн (задочно обучение) 2020/2021
 Последна актуализация: 08.09.2021 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН“ - задочно
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Дата Електронна платформа, дистанционен контакт
I курс
Есенен триместър
Увод в програмирането (С#)
гл.ас.д-р Ст. Черешаров
20.09.2021
10:00
http://moodle.coolcsn.com/ Регистрирайте се на сайта и се запишете за курса " Увод в програмирането (С#), СТД задочно (лекции)". Следвайте инструкциите в темата „Въведение, Анонс, информация“. В деня ина изпита ще ви очакваме на meet.google.com/bbe-hwkp-zhy
Увод в информационните технологии
Доц. Е. Ангелова
14.09.2021
9:00
Присъствено – 246 к.з., 346 к.з.
Линейна алгебра и аналитична геометрия
Доц. Добринка Грибачева
13.09.2021
14:00
За контакт - dobrinka@uni-plovdiv.bg
Зимен триместър
Създаване на ГПИ (С#)
доц. д-р Тодорка Терзиева
14.09.2021 10:00 https://meet.google.com/ccq-xyqv-zhg
Основи на графичния дизайн
проф. д-р Бисер Дамянов
13.9.2021
10:00
Google Classroom: dtwuv26
Задание: ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
Софтуерни системи по математика
Гл.ас. д-р Десислава Войникова
09.09.2021
10:00
Google Meet, който ще бъде обявен в Classroom по учебната дисциплина
Английски език
доц. д-р И. Шотлеков
11.09.2021
от 10:00 ч
Регистрация и провеждане
Пролетен триместър  
Обектно-ориентирано програмиране (С#)
доц. д-р Н. Павлов
14.09.2021
10:00
Google Meet
Увод в уеб програмирането
доц.д-р Т.Терзиева
   
Уеб дизайн
доц д-р Тодорка Терзиева/гл.ас.д-р Хр.Христов
15.09.2021
11.00.
Онлайн с адрес: meet.google.com/grb-enpf-ubg
II курс
Есенен триместър
Бази от данни гл. ас д-р Г.Чолаков 18.9.2021
9:00
http://delc.fmi.uni-plovdiv.bg/
Събитийно програмиране гл.ас.д-р Никола Вълчанов 15.09.2021
10:00
https://meet.google.com/psz-fnnh-dzp
Приложна математика 1 Проф. дмн Петко Пройнов 20.09.2020
10:00
https://classroom.google.com код: thzkr4s Включване с универитетски имейл!
Зимен триместър
Софтуерни технологии 1 Доц. Ася Стоянова-Дойчева 21.09.2021
9.30
http://delc.fmi.uni-plovdiv.net
https://meet.google.com/jdj-xfxu-bmc
Администриране на динамични уеб системи проф. д-р А. Рахнев/
гл. ас. д-р К. Стефанова
11.09.2021
10:00
Онлайн: Google Classroom на дисциплината
Геометричен дизайн Доц. Добринка Грибачева 13.09.2021
14:00
За контакт - dobrinka@uni-plovdiv.bg
Пролетен триместър  
Програмиране на JAVA
доц. Вл.Вълканов
08.09.2021
9:00
http://delc.fmi.uni-plovdiv.net 
Обработка на цифрови изображения проф.д-р А.Голев, ас. В.Нанева  10.09.2021 10:30 https://meet.google.com/hac-yqen-amv 
Програмиране в Интернет с PHP и MySQL доц. Е. Хаджиколев 20.09.2021
9:00
http://edu.studentschool.eu
III курс
Есенен триместър
Издателски системи проф. д-р А. Голев/
доц. д-р К. Стефанова
11.09.2021
10:00
Онлайн: Google Classroom на дисциплината
Създаване и обработка на видео и анимации доц. д-р А. Пенев 20.09.2021
9:00
https://meet.google.com/jhb-zdjk-twe
и Classroom
Зимен триместър
Създаване и обработка на векторни изображения
Гл. ас. д-р Мая Стоева
18.09.2021
10:30
Уеб платформа: https://meet.jit.si/STD-2020-21-ZO
Софтуерни технологии 2 доц. д-р Ст. Хаджиколева 20.09.2021
9:00
meet.google.com/iyo-dzaq-tvv
http://edu.studentschool.eu
Компютърни мрежи и комуникации проф. д-р Иван Ганчев 14.09.2021
10:00
10:00-11:00 online (http://delc.fmi.uni-plovdiv.bg/)
Пролетен триместър  
Дизайн на приложения за мобилни устройства
доц. д-р Николай Касъклиев
01.09.2021
10:00
Classroom  с код fxwy3cn
Програмиране на приложения за мобилни устройства
доц. д-р Николай Касъклиев
01.09.2021
12:00
Classroom  с код fxwy3cn
IV курс
Есенен триместър
Електронна търговия
доц. д-р А. Малинова
13.09.2021
13:00
https://classroom.google.com/c/MzcwNTk1NzY2ODcx
Достъпът до класната стая е само чрез университетски имейл (https://e-portal.uni-plovdiv.bg)
Дизайн на 3D модели
доц. д-р А. Пенев
20.09.2021
9:00
https://meet.google.com/jhb-zdjk-twe
и Classroom
Приложна математика 2
доц. д-р Хр. Кулина
17.09.2021
10:00
https://meet.google.com/ykm-atdy-jav
Зимен триместър
Информационни технологии в Интернет проф. д-р А. Рахнев/
доц. д-р К. Стефанова
11.09.2021
10:00
Онлайн: Google Classroom на дисциплината
Фреймуърк системи за уеб програмиране доц.д-р Николай Павлов/
ас. Веселин Кюркчиев
18.09.2021
9:00
http://dispel.fmi-plovdiv.org/
Бизнес информационни системи доц. д-р Н. Павлов/
доц. д-р К. Стефанова
11.09.2021
10:00
Онлайн: Google Classroom на дисциплината
Пролетен триместър  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ