Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Информатика - 2020/2021 - Задочно    English
Факултет по математика и информатика - Информатика - 2020/2021 - Задочно
 Последна актуализация: 08.09.2021 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ
2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „ИНФОРМАТИКА“ - задочно
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Дата Електронна платформа, дистанционен контакт
I курс
Есенен триместър
Въведение в компютърните науки (C++)
проф. д-р Е.Сомова
23.09.2021
9:00 ч.
Link
Линейна алгебра и аналитична геометрия
гл. ас. Ива Докузова
14.09.2021
10.00 ч.
Google meet: https://meet.google.com/syj-zdbo-epp
Email: dokuzova@uni-plovdiv.bg
Зимен триместър
Информационни технологии
Доц. Е. Ангелова
14.09.2021 9:00 Присъствено – 246 к.з., 346 к.з.
Програмиране (C++)
доц.д-р Николай Касъклиев
01.09.2021
10:00
Classroom  с код fxwy3cn
Английски език
доц. д-р И. Шотлеков
11.09.2021
от 10:00 ч
Регистрация и провеждане
Пролетен триместър  
Операционни системи
проф. д-р А. Голев
10.09.2021
10:00
Присъствено – 423 ауд.
Програмиране на Java
доц. д-р Вл.Вълканов
08.09.2021
9:00
http://delc.fmi.uni-plovdiv.net 
Математически анализ
доц. д-р Теменижка Пенева
10.09.2021 г.
9:00 ч.
Google Classroom: i6dbln4
II курс
Есенен триместър
Уеб програмиране (HTML, CSS, JS)
проф. д-р Е. Сомова
23.09.2021
9:00 ч.
Link
Модели на реални процеси
доц. д-р Т. Пенева
09.09.2021 г.
9:00 ч.
Google Classroom: k3zfryn
Зимен триместър
Обектно-ориентирано програмиране (Java)
доц. д-р Вл.Вълканов
08.09.2021
9:00
http://delc.fmi.uni-plovdiv.net 
Бази от данни
доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева/ гл. ас д-р Г.Чолаков
18.9.2021
9:00
http://delc.fmi.uni-plovdiv.bg/
Практикум по ООП и БД
доц. д-р Генчо Стоицов/гл.ас. д-р Иван Димитров
09.09.2021
10:00
Google Classroom по предмета
Геометрия
Гл. ас. Асен Христов
13.09.2021
9:00

hristov_asen@mail.bg
Пролетен триместър  
Компютърни архитектури 
гл.ас.д-р Ст.Черешаров
20.09.2021
10:00
http://moodle.coolcsn.com/ Регистрирайте се на сайта и се запишете за курса "Компютърни архитектури задочно“. Четете и следвайте инструкциите в темата „Анонс, въведение/увод“. В деня и часа на изпита ще ви очакваме на meet.google.com/bbe-hwkp-zhy
Софтуерни технологии
Доц. Ася Стоянова-Дойчева
21.09.2021
9.30
http://delc.fmi.uni-plovdiv.net
https://meet.google.com/jdj-xfxu-bmc
Дискретна математика
доц.д-р Т.Глушкова
13.09.2021
9.00
Google Classroom
III курс
Есенен триместър
Разпределени приложения (C#)
проф. д-р Антон Илиев
ас. Виктор Матански
14.09.2021
09:00
Google meet: https://meet.google.com/qrb-yjxy-szx
Алгоритми и структури от данни (C#)
проф. д-р А.Голев
09.09.2021
10:00
Присъствено – 423 ауд.
Компютърни мрежи и комуникации
проф. д-р И. Ганчев
14.09.2021
10:00
10:00-11:00 online (http://delc.fmi.uni-plovdiv.bg/)
Зимен триместър
Компютърна графика
доц. д-р А. Пенев
20.09.2021
14:00
https://meet.google.com/jhb-zdjk-twe
и Classroom
Вероятности и приложна статистика
проф. дмн С.Христова
02.09.2021
9:00
Google Classroom
Пролетен триместър  
Изкуствен интелект
проф. д-р Ст.Стоянов
16.09.2021
9:00 
http://delc.fmi.uni-plovdiv.net 
Шаблони за проектиране (Design Patterns)
доц.д-р Е. Дойчев /ас.П.Малинов
21.09.2021
08:30
Google Meet: https://meet.google.com/cwa-ttin-qis и DeLC
Практикум по софтуерни технологии
гл. ас. д-р А.Тоскова
21.09.2021
13.30
Google classroom
IV курс
Есенен триместър
Компютърна лингвистика
гл. ас. д-р Георги Пашев
20.09.2021
9:30 
Classroom Class code: rwht7yj
Zoom: Meeting ID: 427 869 2874
Уеб сървърни езици
доц. д-р Н. Павлов/ас. Г.Спасов
14.09.2021
10:00
Google Meet
Компютърни числени методи
доц. д-р Х.Кулина
17.09. 2021
10 часа
https://meet.google.com/ykm-atdy-jav
Зимен триместър
Информационно моделиране (C#)
проф. д-р Антон Илиев
доц. д-р Светослав Енков
14.09.2021 09:00 Google meet: https://meet.google.com/qrb-yjxy-szx
Методи на транслация
доц. д-р А. Пенев
20.09.2021
14:00
https://meet.google.com/jhb-zdjk-twe
и Classroom
Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.)  
проф. д-р Асен Рахнев/ 
гл. ас. д-р Г.
Шарков
 
18.09.2021,
10:00 ч.
Уеб платформа: meet.google.com/nwc-irzt-rip
Пролетен триместър  
Управление на проекти
доц. д-р С. Енков
08.09.2021
11:00 ч.
тест в Google classroom
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ