Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Софтуерни технологии и дизайн, есенен извънредно положение    English
Факултет по математика и информатика - извънредно положение
Последна актуализация: 17.12.2020 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЕСЕНЕН (А) ТРИМЕСТЪР НА 2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН“
 
Учебна дисциплина Изпит
Редовна
Дата/час
Поправка
Дата/час
Електронна платформа,
дистанционен контакт
преподавател,
начин за контакт
I курс
ЛААГ 11.12.2020
9:30
22.12.2020
9:30
Google classroom, код: hkgl4xe доц. д-р Добринка Грибачева
Увод в програмирането (C#)                                         15.12.2020
10:00
19.12.2020
10:00
meet.google.com/roq-fzko-hno; veselinova@uni-plovdiv.bg проф. д-р Ангел Голев
Увод в информационните технологии Текуща оценка 22.12.2020
13:00
Допълнително на общата поща на курса доц. д-р Евгения Ангелова
IІ курс
Бази от данни 07.12.2020
9:30
22.12.2020
9:30
http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/
задължително с акаунти от https://e-portal.uni-plovdiv.bg
доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева/ гл. ас д-р Г.Чолаков
Събитийно програмиране 10.12.2020
9:30
20.12.2020
9:30
https://meet.google.com/uqx-mwnr-ofz гл.ас.д-р Никола Вълчанов
Приложна математика 1 11.12.2020
10:00
23.12.2020
10:00
https://classroom.google.com/
код за достъп: 6girm4a
доц. д-р Атанаска Георгиева
IІІ курс
Издателски системи 06.12.2020
11:00
19.12.2020
11:00
Допълнително на общата поща на курса проф. д-р А. Голев/гл. ас. д-р К. Стефанова
Създаване и обработка на видео и анимации 12.12.2020
9:00
22.12.20
14:00
С предварителна регистрация в Google Classroom - код за присъединяване: k5ietdw
(задължително с мейл адреси от @uni-plovdiv.bg)
Изпит: https://meet.google.com/ibd-bgqc-dah
доц. д-р А. Пенев
IV курс
Електронна търговия 18.12.2020 г.
10:00 ч.
21.12.2020 г.
10:00 ч.
Google Classroom, в която се провеждат лекциите доц. д-р Анна Малинова
Дизайн на 3D модели Текуща оценка 22.12.20
14:00
С предварителна регистрация в Google Classroom - код за присъединяване: slw4jil
(задължително с мейл адреси от @uni-plovdiv.bg)
Изпит: https://meet.google.com/bhb-vmjz-xbo
доц. д-р Александър Пенев
Приложна математика 2 10.12.2020
10:00
19.12.2020
10:00
Обявена в Google Classroom -  лекции ПМ2 доц. д-р Христина Кулина
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ