Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Информатика – задочно извънредно положение поправки    English
Факултет по математика и информатика - поправки
 Последна актуализация: 09.06.2021 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ
2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „ИНФОРМАТИКА“
 
Учебна дисциплина Дата Час Електронна платформа, дистанционен контакт Преподавател, майл
I курс
Есенен триместър
Въведение в компютърните науки (C++) 28.06.2021 09:00 Link проф. д-р Е.Сомова
Линейна алгебра и аналитична геометрия 19.06.2021 09.30 Google meet dokuzova@uni-plovdiv.bg,
гл. ас. Ива Докузова
Зимен триместър
Информационни технологии 17.06.2021 09:00 Google Classroom, код на стаята ffeah63 (стаята за лекции)
Практика – в съответните стаи за упражнения
Доц. Е. Ангелова
eangelova@uni-plovdiv.bg 
Програмиране (C++)   19.06.2021 14:00

Задача от 14:00: 
https://meet.google.com/aae-ysbe-uwt

От 15:00 продължава изпит върху теорията:
Classroom с код lu2kx2l

доц.д-р Николай Касъклиев
Английски език 22.06.2021 10:00 https://sites.google.com/site/englishfmiplovdiv доц. д-р И. Шотлеков 
Пролетен триместър
Операционни системи 29.06.2021
13:00
Информация в Google Classroom по предмета
проф. д-р А. Голев
Програмиране на Java 18.06.2021 09:00 http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/  - вход с акаунт от e-portal.uni-plovdiv.bg доц. д-р Вл.Вълканов
Математически анализ 1.07.2021 09:00 Google Classroom с код: i6dbln4 доц. д-р Теменижка Пенева
IІ курс
Есенен триместър
Уеб програмиране (HTML, CSS, JS) 28.06.2021 09:00 Link проф. д-р Е. Сомова
Модели на реални процеси 01.07.2021 09:00 Google Classroom с код: k3zfryn доц. д-р Т. Пенева
Зимен триместър
Обектно-ориентирано програмиране (Java) 18.06.2021 09:00 http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/  - вход с акаунт от e-portal.uni-plovdiv.bg доц. д-р Вл.Вълканов
Бази от данни 21.06.2021 09:00 http://delc.fmi.uni-plovdiv.bg/  доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева
гл. ас д-р Г.Чолаков
 
Практикум по ООП и БД 14.06.2021 09.00 Google Classroom
https://meet.google.com/lookup/edyrdbvurb
доц. д-р Генчо Стоицов
гл.ас. д-р Иван Димитров
Геометрия 12.06.2021 09:00 Свържете се с преподавателя по ел. поща Гл. ас. Асен Христов
hristov_asen@mail.bg
Пролетен триместър
Компютърни архитектури  21.06.2021 10:00 Всеки от курса трябва да се регистрира на сайта http://moodle.coolcsn.com/ и да се запише за курса "Компютърни архитектури задочно". Четете и следвайте инструкциите в курсa. В деня и часа на изпита ще ви очакваме в google meet гл.ас.д-р Ст.Черешаров,
cheresharov@uni-plovdiv.bg
Софтуерни технологии 22.06.2021 10.00 http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/  Доц. Ася Стоянова-Дойчева
astoyanova@uni-plovdiv.net
Дискретна математика 26.06.2021 11:00 Google Classroom доц.д-р Т.Глушкова, glushkova@uni-plovdiv.bg
IІІ курс
Есенен триместър
Разпределени приложения (C#) 29.06.2021 09:00 https://meet.google.com/qrb-yjxy-szx проф. д-р Антон Илиев
ас. Виктор Матански
Алгоритми и структури от данни (C#) 30.06.2021
13:00
Информация в Google Classroom по предмета
проф. д-р А.Голев
Компютърни мрежи и комуникации 24.06.2021  11:00 http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/  проф. д-р И. Ганчев
Зимен триместър
Компютърна графика 13.06.2021 09:00 Google Classroom
https://meet.google.com/qxm-vzex-rcx
доц. д-р А. Пенев
apenev@uni-plovdiv.bg
Вероятности и приложна статистика 14.06.2021
онлайн
09:00 Google Classroom
код:  p2awtuv
проф. дмн С.Христова
Пролетен триместър
Изкуствен интелект 18.06.2021 9:00 delc.fmi.uni-plovdiv.net проф. д-р Ст.Стоянов
Шаблони за проектиране (Design Patterns) 12.06.2021 09:00 Информация в Google Classroom доц.д-р Е. Дойчев /ас.П.Малинов
Практикум по софтуерни технологии 25.06.2021 14.00 Google Classroom гл. ас. д-р А.Тоскова
IV курс
Есенен триместър 
Компютърна лингвистика 23.06.2021 09:00 Zoom: https://us02web.zoom.us/j/4278692874 Meeting ID: 427 869 2874
Google Classroom 
гл. ас. д-р Георги Пашев
Уеб сървърни езици 15.06.2021 09:00 https://meet.google.com/lookup/awo7f6wpe6 доц. д-р Н. Павлов/ас. Г.Спасов
Компютърни числени методи 12.06.2021 10:00 Google Classroom доц. д-р Х.Кулина
Зимен триместър    
Информационно моделиране (C#) 22.06.2021 09:00 https://meet.google.com/qrb-yjxy-szx проф. д-р Антон Илиев
доц. д-р Светослав Енков
enkov@uni-plovdiv.bg
Методи на транслация 13.06.2021 14:00 Google Classroom
https://meet.google.com/sbx-quuc-ytj
доц. д-р А. Пенев
apenev@uni-plovdiv.bg
Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.) 19.06.2021 10:00 Google Classroom,
https://meet.google.com/sns-cjku-giy
проф. д-р Асен Рахнев/ 
гл. ас. д-р Г.
Шарков
gesha@esicenter.bg, maya@fmi-plovdiv.org
Пролетен триместър    
Управление на проекти 19.6.2021 11:00 тест в Google Classroom на дисциплината (код dxj5p6m) доц. д-р С. Енков
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ