Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, зимен извънредно положение поправки    English
Факултет по математика и информатика - поправки
Последна актуализация: 10.06.2020 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЗИМЕН (Б) ТРИМЕСТЪР НА 2019/20 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ“
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
дата час Електронна платформа,
дистанционен контакт
преподавател,
начин за контакт
I курс
Въведение в програмирането 30.06.2020 10:00 За контакти: Google Meet,  stavrev@fmi-plovdiv.org и http://chochev.eu/std/ доц. д-р Тодорка Терзиева terzieva.dora@gmail.com
Аналитична геометрия 1.07.2020 10:00 https://students.uni-plovdiv.net/course/view.php?id=33 проф. дмн Манчо Манев
Математически анализ 1 29.06.2020 10 часа https://classroom.google.com/ код: 2g6ujbx доц. д-р Атанаска Георгиева
IІ курс
Увод в образователния мениджмънт 29.06.2020 09:00 за информация доц. д-р Ивайло Старибратов
Геометрия 3.07.2020 10.00 Google meet,
dokuzova@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Добринка Грибачева/ гл. ас. д-р Ива Докузова
Теория на вероятностите и математическа статистика 30.06.2020   Свържете се с преподавателя по майл преди деня на изпита за указания. доц. д-р Веска Нончева
wesnon@uni-plovdiv.bg
Уеб дизайн 30.06.2020 14.00 http://u4ili6teto.bg/brezovo/course/view.php?id=179 доц. д-р Тодорка Глушкова, glushkova@uni-plovdiv.bg
IІІ курс
Финансов мениджмънт в училище 29.06.2020 09:00 Виртуална класна стая: https://classroom.google.com
Код за достъп: rcnju66
доц. д-р Ивайло Старибратов
Училищен курс по алгебра 05.07.2020   До 05.07.2020 да се изпратят на курсовите проекти на адреса изпратен на обищя майл на курс проф. д-р Пенка Рангелова
Училищен курс по анализ 29.06.2020 10:00 https://classroom.google.com/  код:  stjjs2x доц. д-р Атанаска Георгиева
Методика на обучението по инф. и информационни технологии 03.07.2020 14:00 Виртуална класна стая: https://classroom.google.com
Код за достъп: xcqtih6
проф. д-р Коста Гъров
kosgar@uni-plovdiv.bg
IV курс
Училищен курс по геометрия 05.07.2020   До 05.07.2020 да се изпратят на курсовите проекти на адреса изпратен на обищя майл на курс проф. д-р Пенка Рангелова
Аудиовизуални и информационни технологии в образованието 26.06.2020 9:30 Допълнителна информация на общата поща доц. д-р Евгения Ангелова
eangelova@uni-plovdiv.bg
Училищен курс по информационни технологии 03.07.2020 10:00 Виртуална класна стая: https://classroom.google.com
Код за достъп: 3kgi7j4
проф. д-р Коста Гъров
kosgar@uni-plovdiv.bg
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ