Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Бизнес математика, пролетен извънредно положение    English
Факултет по математика и информатика - извънредно положение
 Последна актуализация: 08.06.2021 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ПРОЛЕТЕН (В) ТРИМЕСТЪР НА 2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „БИЗНЕС МАТЕМАТИКА“
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Редовен изпит Поправка Електронна платформа, дистанционен контакт
I курс   
Обектно-ориентирано програмиране
доц. д-р Е. Сомова
18.06.2021
9:00
28.06.2021
9:00
Link
Софтуерни системи по математика
гл. ас. д-р Д. Войникова
12.06.2021
10:00
26.06.2021
10:00
Google Meet за курса, обявен в Classroom от триместъра
Английски език
доц. Шетлекова/ хон. ас. Ганева
Текуща оценка 29.06.2021 https://sites.google.com/site/englishfmiplovdiv
IІ курс   
Теория на вероятностите
гл. ас. д-р П.Копанов
18.06.2021
9:00
29.06.2021
9:00
https://meet.google.com/paf-isqu-dvf?authuser=0
meet.google.com/csd-bzid-acu
Dial-in: (US) +1 904-406-7398
PIN: 735 622 496#
Иконометрия
гл. ас. д-р Д. Войникова
12.06.2021
12:00
26.06.2021
12:00
Google Meet за курса, обявен в Classroom от триместъра
Математически основи на микроикономиката
гл. ас. д-р А. Христов
hristov_asen@mail.bg
16.06.2021
9:00
30.06.2021
9:00
Свържете се с преподавателя по ел. поща
IІІ курс   
Изчислителна математика 1
гл. ас. д-р А. Иванов
16.06.2021/
14:00
28.06.2021/
10:00
https://meet.google.com/gaz-ksmf-aum
Инвестиции и инвестиционни техники
проф.д-р А.Захариев
12.06.2021
10:00
01.07.2021
10:00
meet.google.com/jvu-vpyt-nro
Теория на графите в мениджмънта
проф. Манчо Манев
14.06.2021
9:00
29.06.2021
14:00
Изпитът ще се проведе присъствено в 435 с.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ