Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Информатика, пролетен извънредно положение    English
Факултет по математика и информатика - извънредно положение
 Последна актуализация: 09.06.2021 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ПРОЛЕТЕН (В) ТРИМЕСТЪР НА 2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „ИНФОРМАTИKA“
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Редовен изпит Поправка Електронна платформа, дистанционен контакт
I курс   
 Операционни системи
проф. д-р А.Голев

21.06.2021
10:00

29.06.2021
10:00

Информация в Google Classroom по предмета
 Програмиране на Java
доц д-р Е.Дойчев
24.06.2021
08:30 
 01.07.2021
08:30
 

Информация в Google Classroom

За студентите от минали години, които не са участвали в занятията през този триместър, и искат да се явят на поправителната дата, се изисква предварително разработване на курсов проект. За информация се свържете с преподавателя, не по-късно от датата на редовния изпит.
 Математически анализ
проф. Боян Златанов

16.06.2021
9:00 

28.06.2021
9:00 

Google Class Room - rrhbwt7 
IІ курс   
Компютърни архитектури
гл.ас.д-р Ст.Черешаров 
14.06.2021
10:00 
28.06.2021 14:00  Всеки от курса трябва да се регистрира на сайта http://moodle.coolcsn.com/ и да се запише за курса "Компютърни архитектури Информатика и Биоинформатика". Четете и следвайте инструкциите в курсa. В деня и часа на изпита ще ви очакваме в (google meeting): meet.google.com/bbe-hwkp-zhy 
 Софтуерни технологии
доц.д-р А.Стоянова-Дойчева
14.06.2021
9:30
27.06.2021 9:30  http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/ 
Дискретна математика
доц.д-р Т.Глушкова 
19.06.2021
10.00
26.06.2021
10.00 
https://classroom.google.com/u/2/c/MzAwNDIwNjU1MjQz 
IІІ курс   
 Изкуствен интелект
проф. д-р Ст.Стоянов

18.06.2021
9:00

28.06.2021
9:00 

delc.fmi.uni-plovdiv.net 
Шаблони за проектиране (Design Patterns)
доц.д-р Е.Дойчев / ас. П.Малинов 
 23.06.2021
08:30

30.06.2021
08:30 

 Информация в Google Classroom
Практикум по софтуерни технологии 
гл. ас. д-р Ася Тоскова
asy@mail.bg  
Текуща оценка

26.06.2021
14:00 

 Google Classroom
IV курс   
 Управление на проекти
доц. д-р С.Гафтанджиева

17.06.2021
9:00 

22.06.2021
14:00 

Zoom (парола 0000) 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ