Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Бизнес информационни технологии, пролетен извънредно положение    English
Факултет по математика и информатика - извънредно положение
 Последна актуализация: 07.06.2021 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ПРОЛЕТЕН (В) ТРИМЕСТЪР НА 2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Редовен изпит Поправка Електронна платформа, дистанционен контакт
I курс   

 Обектно-ориентирано програмиране
доц. д-р Н.Павлов

18.6.2021 / 10:00  30.06.2021 / 10:00  http://dispel.fmi-plovdiv.org/ , georgi.spasov@uni-plovdiv.bg 
Банково дело и банкови информационни системи
доц.д-р И. Соколов 
 Текуща оценка   Текуща оценка 
 Приложна математика 
доц. д-р Х.Кулина

16.6.2021
9:00 – 10:30;
11:00 – 12:30 

28.06.2021
14:30 – 16:00;
16:30 – 18:00 

446 к.з., 546 к.з., 536 к.з. – Изпитът ще се проведе присъствено по предварително обявен график от преподавателя 
Графика и презентациидоц.
д-р Ал.Пенев
apenev@uni-plovdiv.bg
 
Текуща оценка 

29.06.21
14:00 

Текуща оценка

https://classroom.google.com/c/Mjg2NDMwMDIyMDA3?cjc=lixdpka 
https://meet.google.com/cvd-kipk-bnr 

IІ курс   
Иконометрия
доц. д-р Анна Малинова
malinova@uni-plovdiv.bg 
 21.6.2021 14:00  01.07.2021 10:00 Google classroom, в която се проведени лекциите.
Програмиране в Интернет с PHP и MySQL
доц. д-р Е.Хаджиколев
emil.hadjikolev@gmail.com 

20.6.2021
9:00 

27.06.2021
9:00 

http://edu.studentschool.eu/ 
Информационни технологии в Интернет
гл.ас.д-р Хр. Христов
 Текуща оценка 02.07.2021 14.00  онлайн с адрес meet.google.com/vpq-avjj-hwv 
IІІ курс   
 Моделиране и управление на бизнес процеси
доц.д-р Е.Сомова

16.6.2021
9:00

 30.06.2021
9:00
 Google Drive
 Инвестиции и инвестиционни техники 
проф. д-р Андрей Захариев
zandrey@fmi-plovdiv.org

 

12.6.2021
10:00
 01.07.2021
10:00
meet.google.com/jvu-vpyt-nro 
 Уеб дизайн
доц.д-р Т.Глушкова
 Текуща оценка

19.06.2021
9.00

https://classroom.google.com/u/2/c/MzExMDA3OTQwNjI4 
IV курс   
 Бизнес информационни системи
доц. д-р Н.Павлов
доц. д-р Кр. Стефанова kstefanova@uni-plovdiv.bg
Текуща оценка  20.06.2021 9:00  Google Classroom на дисциплината 
 Издателски системи
проф.д-р А.Голев
доц.д-р Кр.Стефанова kstefanova@uni-plovdiv.bg

Текуща оценка   20.06.2021
9:00
Google Classroom на дисциплината 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ