Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Избираеми дисциплини    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини
 Последна актуализация: 22.05.2020 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР 2019/2020 
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
дата час Електронна платформа, дистанционен контакт преподавател, начин за контакт
2. Приложни алгебрични модели

5 юни 2020

 

За студентите неоценени до момента - предаване на курсов проект до 5 юни 2020
epitropov@uni-plovdiv.bg

проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Йордан Епитропов

3. Аналитична бизнес икономика

 

 

 

проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов

4. Математика и приложения в икономиката, бизнеса и космологията

 

 

 

проф. д.м.н. Тодор Желязков

5. Нестандартни задачи по алгебра

 

 

 

проф. д.м.н. Нако Начев

6. Линейни оператори във функционални пространства

29.05.2020

11 часа

https://classroom.google.com, код за записване: 4u26c6r

проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева

7. Въведение в математическите методи за вземане на решение

29.05.2020

11 часа

https://classroom.google.com, код за записване: 7miz7sd

доц. д-р Георги Костадинов

9. Теория на стойността в пазарната икономика

30.05.2020

9:00

Google Class Room code:  xxh73t6

проф. д-р Боян Златанов

10. Основи на сигурността в киберпространството

 

 

 

доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Златогор Минчев

11. Сделки и интернет

 

 

Студентите са изпитани и оценени с курсов проект по време на триместъра.

доц. д-р Иван Шотлеков, хон. преп. д-р Владимир Вълев

12. Използване на динамичен софтуер в обучението по математика

 

 

Краен срок за изпращане на проекти – 02.06.2020 г.
stfaneva@abv.bg , stfaneva@uni-plovdiv.bg
Забележка: повечето от студентите вече са предали своите проекти и са оценени

доц. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Елена Тодорова, гл. ас. д-р Десислава Войникова

13. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

 

 

Курсов проект, студентите са оценени

доц. д-р Генчо Стоицов

14. Въведение в маркетинговите изследвания

 

 

Курсов проект изпратен в елетронен вариант

проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, доц. д-р Христина Кулина

15. Бизнес право, II част

 

 

 

проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов

16. Основи на облачнотo програмиране със Salesforce

 

 

 

проф. д-р Ангел Голев, д-р Георги Илиев

17. Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация

05.06.2020

14:00

http://chochev.eu/seo/

доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев

18. Обектно-ориентирано програмиране с Delphi

 

 

Оценяването става чрез попълване на Тест по ООП с Delphi, който се намира на адрес: http://hristokrushkov.com/тестове.html до 30-ти май. Форма за комуникация с преподавател е по имейл: mik@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Мариана Крушкова

19. Обектно-ориентирано проектиране и програмиране

10.06

14:00

Студентите, които не са предали курсовите си проекти (и съответно нямат оценка по дисциплината) да качат курсовите си проекти в учебния е-курс по дисциплината, разположен на адрес http://pdu.uni-plovdiv.bg (потребителското име и паролата са факултетните номера) или да ги изпратят на sissiy88@gmail.com.

гл. ас. д-р Силвия Гафтанджиева

20. Уеб програмиране с JavaScript и jQuery

 

 

В папка за съобщения в DOX, на адрес
  https://dox.abv.bg/download?id=e4aad0dcc3# 
са качени оформените текущи оценки. В същата  папка/адрес  до/на 26.05.2020 г. ще бъде качена  информация/задача/срок за останалите студенти.

проф. д.м.н. Георги Тотков и ас. Юри Хоптериев

21. Валути и валутни сделки

 

 

 

доц. д-р Елена Сомова и хон. ас. Светлозар Гледачев

22. Създаване на видео реклами

 

 

Курсов проект, студентите са оценени
Лекциите, студентските разработки и оценките се публикуват в Мудъл: http://edu.studentschool.eu/ и на страницата на курса във Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/312592742998804/ 

доц. д-р Станка Хаджиколева и Калин Георгиев

23. Моделиране на ERP системи за управление на предприятия

 

 

 

проф. д.м.н. Георги Тотков, докт. Георги Палешников

24. Следене и управление на космически апарати (с Java)

 

 

 

роф. д.м.н. Георги Тотков, гл. ас. д-р Георги Пашев и д-р Христо Инджов

25. Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL

 

 

 

проф. д-р Минчо Сандалски

26. Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java

 

 

 

доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Цветелин Кюмюрджиев, хон. ас. Илия Илиев

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ