Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Математика, информатика и информационни технологии, зимен извънредно положение    English
Факултет по математика и информатика - извънредно положение
 Последна актуализация: 09.03.2021 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЗИМЕН (Б) ТРИМЕСТЪР НА 2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
Редовен изпит Поправка Електронна платформа, дистанционен контакт
I курс      
Въведение в уеб програмирането
доц. д-р Тодорка Терзиева
23.03.2021
11:00
29.03.2021
11:00
https://meet.google.com/sdy-njkw-zjw
Аналитична геометрия
проф. дмн Манчо Манев
17.03.2021
9:00
31.03.2021
9:00
https://students.uni-plovdiv.net/login/index.php
Математически анализ 1
доц. д-р Атанаска Георгиева
24.03.2021
10:00
02.04.2021
10:00
https://classroom.google.com/,
код: 2g6ujbx
IІ курс      
Компютърни системи и комуникации
гл. ас. д-р Магдалена Веселинова
16.03.2021
13:00
29.03.2021
13:00
meet.google.com/tyi-fdeb-jry
Геометрия
доц. д-р Добринка Грибачева / гл. ас. д-р Ива Докузова
18.03.2021
9.00
31.03.2021
9.00
Google classroom, код  за достъп: oqz77g3
(вход чрез университетски имейли)
Теория на вероятностите и математическа статистика
гл. ас. д-р Петър Копанов
22.03.2021
9 :00
29.03.2021
9:00
https://classroom.google.com/c/MjE5ODk5NjgzNDMx?cjc=znjqb5m
Уеб дизайн
доц. д-р Тодорка Глушкова
Текуща оценка 01.01.2021
10:00
https://u4ili6teto.bg/brezovo/course/view.php?id=179
IІІ курс      
Методи за решаване на математически задачи
доц. д-р Добринка Бойкина
Текуща оценка 29.03.2021
9:30
-
Училищен курс по алгебра
доц. д-р Марта Теофилова
23.03.2021
9.30
02.04.2021
9.30
meet.google.com/tnk-cpxj-ody - вход чрез университетски имейли (регистрация в е-портала на ПУ).
Необходимо е студентите да бъдат с включени камери по време на изпита.
Изпитен вариант ще бъде изпратен на университетския имейл на студент след включването му в горния Google Meet линк.
Училищен курс по анализ
доц. д-р Атанаска Георгиева
24.03.2021
13:00
02.04.2021
13:00
https://classroom.google.com/ ,
код: stjjs2x
Методика на обучението по инф. и информационни технологии
проф. д-р Коста Гъров
Текуща оценка 30.03.2021
9.00
https://classroom.google.com
IV курс      
ИКТ в обучението и работа в дигитална среда
доц. д-р Евгения Ангелова
16.03.2021
11:00
29.03.2021
11:00
Google classroom, в която се провеждат лекциите
Училищен курс по информационни технологии
проф. д-р Коста Гъров
18.03.2021
9.00
30.03.2021
10.00
https://classroom.google.com
Текуща практика по математика
доц. д-р Добринка Бойкина
Текуща оценка --  
Текуща практика по ИИТ
доц. д-р Стефка Анева
Текуща оценка --  
Интегригран практикум по ИИТ
гл. ас. д-р Елена Тодорова
Текуща оценка 31.03.2021
10:00
Google classroom, в която се провеждат лекциите
   
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ