Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Софтуерно инженерство, зимен извънредно положение    English
Факултет по математика и информатика - извънредно положение
 Последна актуализация: 4.06.2020 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЗИМЕН (Б) ТРИМЕСТЪР НА 2019/20 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО“
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Изпит  
дата час Електронна платформа, дистанционен контакт преподавател, начин за контакт
I курс

Обектно-ориентирано програмиране 1

06.06.2020

14:30

Изпита ще се провежда през DELC http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/
За въпроси и отговори по време на изпита https://meet.jit.si/SIIzpiti

проф. д-р Станимир Стоянов

Дискретни структури

30.05.2020

9:00

https://classroom.google.com/u/0/c/ODYwNTY1OTIwMTZa, class code: almmnt4 (и чрез общ мейл: si-2019@abv.bg)

доц. д-р Христо Кискинов

Английски език

 

 

Текуща оценка

доц. д-р Иван Шотлеков

IІ курс

Операционни системи и компютърни архитектури

30.05.2020

14:00

http://moodle.coolcsn.com/              Регистрирайте се на сайта и се запишете за курса ОСКА, 2 курс СИ, редовно.
За вербална и видео връзка в датата и часа на изпита ще публикувам на платформата в курса „meeting code“ към видео конферентна връзка в https://meet.google.com/ , както и на общия електронен адрес на студентите si2018@mail.bg За контакти и въпроси e-mail: cheresharov@uni-plovdiv.bg
Оценки ще получат всички регистрирали се на платформата, записали се и успешно завършили курса.

гл. ас. д-р Стоян Черешаров

Уеб програмиране 2

01.06.2020

9:00AM

https://meet.google.com/xsj-wdvm-bup
nvalchanov@gmail.com
+359 889 557573

гл. ас. д-р Никола Вълчанов

IІІ курс

Анализ на изисквания и спецификации

06.06.2020

13:30

http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/

доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

Вероятности и приложна статистика

30.05.2020

9:00

https://classroom.google.com/u/2/c/ODU3MzU5OTQ4MDla

проф.дмн Снежана Христова

IV курс

Управление на софтуерни проекти

06.06.2020

11:00

http://delc.fmi.uni-plovdiv.net/

доц. д-р Светослав Енков

Паралелно програмиране

13.06.2020

9:00

Изпит с проект и теория: Google Classroom (код за присъединяване v5kimzt), дистанционно ще предават проект, тест по теория през Google Quiz, препитване по проекти и теория през https://meet.google.com/aht-nfxm-dkm

проф. д-р Ангел Голев/
доц. д-р А. Пенев
apenev@uni-plovdiv.bg

Верификация и валидиране на софтуер

30.05.2020 

14:00

Google Meet, veselinova@uni-plovdiv.bg.

проф. д-р Асен Рахнев/ гл.ас.д-р М. Веселинова

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ