Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2019 Протокол № 8 / 03.12.2019г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 8 / 03.12.2019г.

ПРОТОКОЛ № 8 / 03.12.2019 г.

Днес, 03.12.2019г. се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
 

Присъстващи:
Членове на катедрения съвет: доц. Сомова, доц. Касъклиев, доц. Енков, доц. Хаджиколева, доц. Хаджиколев , гл. ас. Пашев, гл. ас. Гафтанджиева, ас. Хоптериев
Гости: проф. Тотков (гост преподавател)
Отсъстващи: 
ас. Иванов
Дневен ред:

  • Избор на представители за комисиите на ФМИ.
  • Разни.

Решения:
1. По т. 1. КС избра представители за Комисия по качество на ФМИ: доц. Николай Касъклиев и гл. ас. Георги Пашев.
Гласували: 8; За: 8; Против 0; Въздържали се: 0
2. По т. 1. КС избра представител за Комисия по акредитация на ФМИ: гл. ас. Силвия Гафтанджиева.
Гласували: 8; За: 8; Против 0; Въздържали се: 0
3. По т. 1. КС избра представител за Комисия по учебна дейност на ФМИ: доц. Елена Сомова.
Гласували: 8; За: 8; Против 0; Въздържали се: 0
4. По т. 1. КС избра представител за Комисия по наука на ФМИ: доц. Станка Хаджиколева.
Гласували: 8; За: 8; Против 0; Въздържали се: 0
5. По т. 1. КС избра представител за Комисия по етика на ФМИ: доц. Светослав Енков.
Гласували: 8; За: 8; Против 0; Въздържали се: 0
6. По т. 1. КС избра представител за Комисия по атестация на ФМИ: доц. Емил Хаджиколев.
Гласували: 8; За: 8; Против 0; Въздържали се: 0
7. По т. 2. КС прие през 2019/20  учебна година да бъдат утвърдени следните хонорувани преподаватели:  

  • Мария Иванова Борисова (студ. 4 курс, спец. Математика и информатика, фак. №1601181004) – с хорариум 40 часа за водене на избираема дисциплина „Графови бази данни с Neo4j”;
  • Калин Цветанов Георгиев (бакалавър, спец. Филмова и телевизионна режисура) – с хорариум 140 часа за водене на избираема дисциплина „Създаване на видео реклами”.

Гласували: 8; За: 8; Против 0; Въздържали се: 0

03.12.2019г.   
Ръководител на катедра: ………………………………
(доц. д-р Е. Сомова) 
 
Протоколирал: ……………………………………
(гл. ас. д-р Г. Пашев)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ