Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Въведение в математическите методи за вземане на решение    English
Факултет по математика и информатика - Въведение в математическите методи за вземане на решение
 Лектори

доц. д-р Георги Костадинов

Анотация

Въвеждат се основните понятия и факти от теорията на размитите множества. Разглеждат се задачи за вземане на решения. По-специално: анализ на ерархиите, задачи за стимулиране в условията на външна размита неопределеност–метод на избор на агент и построяване на оптимални наказателни функции.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ