Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Използване на динамичен софтуер в обучението по математика    English
Факултет по математика и информатика - Използване на динамичен софтуер в обучението по математика
 Лектори

доц. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Елена Тодорова, гл. ас. д-р Десислава Войникова

Анотация

Учебното съдържание на тази задължително избираема дисциплина е фокусирано върху формиране у студентите на знания и умения за приложение на съвременните информационни технологии и по-конкретно използването на динамичен геометричен софтуер в обучението по математика - като инструмент за постигане на експерименталност в часовете по математика и средство за реализиране на изследователски подход в обучението. Студентите се запознават със съвременни методи за разработване на дидактически материали в помощ на учителя по математика чрез използване на динамичен геометричен софтуер – GeoGebra, GeoNext, Volfram Mathematica и др. Познаването на технологии, подпомагащи математическите знания и изследвания в последните години е изключително необходимо. Дисциплината подготвя бъдещите преподаватели за използване на един иновативен и различен метод на преподаване, предоставящ възможности за визуализация в динамична среда и оказващ влияние върху познавателната дейност на учениците.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ