Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Математика 2018/2019    English
Факултет по математика и информатика - Математика 2018/2019

Последна актуализация: 05.09.2019 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г.

за специалност „МАТЕМАТИКА“

Учебна дисциплина Дата Час Зала
I курс

Програмиране (доц. д-р Николай Касъклиев)

11.09.2019

09:00

146 к.з.

Линейна алгебра (доц.д-р Марта Теофилова)

09.09.2019

09:00

2 аула

Математически анализ 1 (доц. д-р Боян Златанов)

17.09.2019

09:00

431 к.з.

Аналитична геометрия (доц. д-р Марта Теофилова)

09.09.2019

09:00

2 аула

Английски език (доц. д-р Иван Шотлеков)

10.09.2019

14:00

346 к.з.

Обектно-ориентирано програмиране (доц. д-р Елена Сомова)

16.09.2019

09:00

446 к.з.

Операционни системи (доц. д-р Николай Касъклиев)

11.09.2019

09:00

146 к.з.

Математически анализ 2 (доц. д-р Боян Златанов)

17.09.2019

09:00

431 к.з.

II курс

Дискретна математика (доц. д-р Христо Кискинов)

19.09.2019

14:00

2 аула

Математически анализ 3 (доц. д-р Боян Златанов)

17.09.2019

09:00

431 к.з.

Информационни технологии (проф. дн Георги Тотков)

20.09.2019

10:00

346 к.з.

Алгебра 1 (гл. ас. д-р Йордан Епитропов)

10.09.2019

09:00

233 с.з.

Математически анализ 4 (доц. д-р Боян Златанов)

17.09.2019

09:00

431 к.з.

Обикновени диференциални уравнения (доц. д-р Неделчо Милев)

18.09.2019

14:00

каб 444

Теория на вероятностите и математическа статистика (проф. дн Снежана Христова)

05.09.2019

10:00

446 к.з.

III курс

Комплексен анализ (доц.д-р Неделчо Милев)

18.09.2019

14:00

каб 444

Алгебра 2 (гл. ас. д-р Йордан Епитропов)

10.09.2019

09:00

233 с.з.

Бази от данни (доц. д-р Станка Хаджиколева)

17.09.2019

09:00

346 к.з.

Частни диференциални уравнения (доц. д-р Неделчо Милев)

18.09.2019

14:00

каб 444

Диференциална геометрия (проф. дн Манчо Манев)

09.09.2019

09:00

2 аула

Числени методи (гл. ас. д-р Павлина Атанасова)

19.09.2019

09:00

533 к.з.

IV курс

Математическо оптимиране (доц. д-р Дойчин Бояджиев)

20.09.2019

14:00

447 к.з.

Синтетична геометрия (гл. ас. д-р Ива Докузова)

18.09.2019

09:00

424 ауд.

Теория на игрите (проф. дн Снежана Христова)

05.09.2019

10:00

446 к.з.

Теория на числата (гл. ас. д-р Йордан Епитропов)

10.09.2019

09:00

233 с.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ