Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Ликвидационни сесии Софтуерно инженерство (редовно обучение) 2018/2019    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерно инженерство (редовно обучение) 2018/2019

Последна актуализация: 13.08.2019 г. 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г.

за специалност „СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО“ – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Учебна дисциплина Дата Час Зала
I курс

Линейна алгебра и аналитична геометрия (доц. д-р Марта Теофилова)

09.09.2019

09:00

2 аула

Програмиране (доц. д-р Емил Хаджиколев)

16.09.2019

09:00

246 к.з.

Уеб програмиране 1 (гл. ас. д-р Христо Христов)

20.09.2019

10:00

431 к.з.

Обектно-ориентирано програмиране 1 (проф. д-р Станимир Стоянов)

04.09.2019

09:00

446 к.з.
546 к.з.

Дискретни структури (доц. д-р Христо Кискинов)

19.09.2019

14:00

2 аула

Английски език (доц. д-р Иван Шотлеков)

10.09.2019

14:00

346 к.з.

Математически анализ (проф. дн Петко Пройнов)

20.09.2019

09:00

422 ауд.

Обектно-ориентирано програмиране 2 (доц. д-р Николай Павлов)

17.09.2019

09:00

246 к.з.

Алгоритми и структури от данни (проф. д-р Ангел Голев)

19.09.2019

10:00

447 к.з.

II курс

Бази от данни (проф. д-р Станимир Стоянов)

13.09.2019

09:00

446 к.з.

Въведение в софтуерното инженерство (доц. д-р Ася Стоянова)

11.09.2019

10:00

446 к.з.

Операционни системи и компютърни архитектури (проф. д-р А. Голев)

19.09.2019

09:00

246 к.з.

Уеб програмиране 2 (гл. ас. д-р Никола Вълчанов)

15.09.2019

09:00

446 к.з.

Интелигентни системи (проф. д-р Станимир Стоянов)

04.09.2019

09:00

446 к.з.
546 к.з.

Компютърна графика и ГПИ (доц. д-р Александър Пенев)

18.09.2019

09:00

346 к.з.

Разпределени приложения (доц. д-р Николай Павлов / 
ас. Павел Кюркчиев)

16.09.2019

09:00

531 к.з.

Практикум по ООП и БД (доц. д-р Владимир Вълканов)

04.09.2019

09:00

446 к.з.
546 к.з.

III курс

Мобилни приложения (доц. д-р Станка Хаджиколева)

17.09.2019

09:00

346 к.з.

Моделиране и анализ на софтуер (доц. д-р Николай Павлов / ас. Павел Кюркчиев)

16.09.2019

09:00

531 к.з.

Компютърни мрежи и комуникации (проф. д-р Иван Ганчев)

07.09.2019

12:00

446 к.з.

Вероятности и приложна статистика (проф. дн Снежана Христова)

05.09.2019

10:00

446 к.з.

Анализ на изискванията и спецификации (доц. д-р Ася Стоянова)

11.09.2019

10:00

446 к.з.

Проектиране на софтуер и архитектури (доц. д-р Ася Стоянова /  гл. ас. д-р Емил Дойчев)

13.09.2019

08:00

546 к.з.

Интернет технологии (проф. д-р Асен Рахнев / гл. ас. д-р Кремена Стефанова)

19.09.2019

09:00

346 к.з.

Практикум по софтуерни технологии (доц. д-р Ася Стоянова)

11.09.2019

10:00

446 к.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ