Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2019 година Протокол № 69 / 15.05.2019    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 69 / 15.05.2019

ПРОТОКОЛ 

От Декански съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 15май 2019 г. (сряда) от 12:00 ч. се проведе Декански съвет на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Ангел Голев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Иван Шотлеков, и Тодор Чаушев, ръководител звено УКЗ.
Отсъстват: няма отсъстващи.

ДНЕВЕН РЕД:

  •  Уточняване дневния ред на ФС за 22.05.2019 г.
  •  Разни.

РЕШЕНИЕ1:ДСприеследния дневен редза ФС на ФМИ за 22.05.2019 г.
1. Учебни.
2. Докторанти.
3. Акредитация.
4. Научни.
5. Хонорувани.
6. Отчети на факултетни комисии.
7. Разни.

РЕШЕНИЕ 2: ДС прие да се предвиди нулева точка за: Поздравителни адреси проф. д-р Стоил Миховски и доц. д-р Недялка Казакова; връчванена златен медал на Димитър Дойчев (30 т. от 30 възможни) и купа за ІІ-ро място на отбора от НСОМ.
РЕШЕНИЕ 3: ДС прие и предлага за утвърждаване от ФС на избираеми дисциплини за ОКС „Бакарлавър“ – 34 за редовно и 26 за задочно обучение, за Есенния триместър на учебната 2019/2020 година.

РЕШЕНИЕ 4: ДС прие и предлага за утвърждаване на следните допълнителни избираеми дисциплини за текущия триместър, които да се включат в списъка на „Избираеми дисциплини № 2“ за ОКС „Магистър“ по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

  • Въведение в DATA SCIENCE, с лектори доц. д-р Ася Стоянова и хон. ас. Николай Шопов;
  • Съвременни JavaScript рамки за изграждане на бекенд приложения, с лектори доц. д-р Владимир Вълканов и ас. Александър Петров.

РЕШЕНИЕ 5: ДС прие следното предложение във връзка с приетия нов Правилник на ПУ за учебната дейност: преминаването в по-горен курс (до 3. курс, включително) – не повече от 3 (три) невзети изпити, за 4. курс няма ограничение.

РЕШЕНИЕ 6: ДС прие предложението:Комисията по учебната дейност към Факултета по математика и информатика да е в следния състав:
Членове: 
1. Доц. д-р Боян Георгиев Златанов;
2. Доц. д-р Александър Пламенов Пенев;
3. Доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова.

РЕШЕНИЕ 7: ДСприе: следващото заседание на ДС да е на 22.05.2019 г. (сряда) от 12:00 ч.

 

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ