Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2019 година Протокол № 39 / 22.05.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 39 / 22.05.2019 г.

 

ПРОТОКОЛ № 39 / 22.05.2019 г.

 

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 22 май 2019 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Ангел Атанасов Голев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Александър Пламенов Пенев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Николай Маринов Касъклиев, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христина Николова Кулина, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Веселина Руменова Тавкова,

С право на съвещателен глас присъства: проф. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова и Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).

Отсъстват: доц. д-р Веска Пенчева Нончева – неплатен отпуск, доц. д-р Елена Петрова Сомова – служебна командировка, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, Николай Лалев Чавдаров – студент, Председател на СС на ФМИ.

Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 33; Отсъстващи – 3; Присъстващи – 30.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1) Учебни.

2) Докторанти.

3) Акредитация.

4) Научни.

5) Хонорувани.

6) Отчети на Факултетни комисии.

7) Разни.

 

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди следните избираеми дисциплини за Есенния триместър на учебната 2019/2020 година (34 за редовно и 26 за задочно обучение):

I. Редовно обучение

Дисциплина 

Курс / Спец. 

Преподавател 

1.  

Нестандартни задачи по алгебра

за всички

проф. д.м.н. Нако Начев

2.  

Математика, космология и философия на математиката

за всички

проф. д.м.н. Тодор Желязков

3.  

Анализ на международните икономически отношения

за всички

проф. д.м.н. Манчо Манев,
гл. ас. д-р Асен Христов

4.  

Нестандартни математически задачи

за всички

проф. д-р Пенка Рангелова,
доц. д-р Марта Теофилова

5.  

Математически основи на компютърната графика

за всички

доц. д-р Добринка Грибачева,
гл. ас. д-р Ива Докузова

6.  

Итерационни методи

за всички

проф. д.м.н. Петко Пройнов

7.  

Въведение в математика на парите

за всички

доц. д-р Боян Златанов

8.  

Въведение във функционалния анализ

за спец. БМ, ПМ, М, ИТМОМ, МИИТ

проф. д.м.н. Степан Костадинов,
проф. д-р Андрей Захариев,
доц. д-р Атанаска Георгиева

9.  

Въведение в теория на множествата и общата топология

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

10.  

Въведение в теоретичната информатика

за спец. БИТ и СТД

доц. д-р Христо Кискинов

11.  

Бизнес статистика с SPSS

за всички

проф. д.м.н. Снежана Гочева,
гл. ас. д-р Атанас Иванов

12.  

Основи на моделирането

за всички

проф. д.м.н. Снежана Христова

13.  

Приложна криптография в Интернет с PHP

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
докт. Тони Каравасилев

14.  

Технологии за управление на софтуерно тестване

за всички

 доц. д-р Светослав Енков,
докт. Денислав Лефтеров

15.  

Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft

за всички

проф. д.м.н. Георги Тотков,
док-т Милен Близнаков

16.  

Информационна сигурност

за всички

доц. д-р Николай Касъклиев

17.  

Основи на невронните мрежи

за всички

доц. д-р Емил Хаджиколев,
доц. д-р Станка Хаджиколева,
докт. Костадин Йотов

18.  

Технологии за виртуализация

за всички

 проф. д.м.н. Георги Тотков,
док-т Слави Глухов

19.  

Инвестиране и лични финанси

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светлозар Гледачев

20.  

Мобилни приложения - Android за начинаещи

за всички

проф. д-р Станимир Стоянов,
хон. ас. Йордан Тодоров

21.  

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов

22.  

Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев,
проф. д-р Антон Илиев,
доц. д-р Николай Павлов

23.  

Стратегии за навлизане/защитаване на пазари. Пазарно сегментиране. Бизнес развитие

за всички

доц. д-р Николай Павлов,
хон. ас. Силвия Павлова

24.  

Паралелно програмиране със C# и Task Parallel Library

за всички

доц. д-р Николай Павлов

25.  

Разработка на игри в C++ с Unreal Engine 4

за всички

проф. д-р Антон Илиев,
доц. д-р Анна Малинова,
хон. ас. Колорадо Старк (Enigma Software)

26.  

Бизнес право

за всички

проф. д-р Асен Рахнев,
хон. ас. Илиан Иванов (директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване” в общ. Пловдив)

27.  

Платформена виртуализация

за всички

проф. д-р Ангел Голев,
хон. ас. Росен Христев

28.  

Програмиране с Delphi

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
гл. ас. д-р Мариана Крушкова

29.  

Приложения за бази данни с Entity Framework

за всички

проф. д-р Ангел Голев,
хон. ас. Любен Киков

30.  

Изграждане на динамични уеб приложения и SEO оптимизация

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
хон. ас. Николай Чочев

31.  

Разработка и приложения на ефективни алгоритми

за всички

проф. д-р Ангел Голев,
хон. ас. Георги Димитров

32.  

Обща теория на правото в информационното общество

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,
хон. ас. д-р Владимир Вълев

33.  

Проектно-базирано обучение по математика, информатика и информационни технологии

за 3 к. на спец. ИТМОМ и МИИТ

проф. д-р Коста Гъров,
доц. д-р Ивайло Старибратов,
докт. Деяна Пейкова

34.  

Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript

 

за всички

проф. д-р Минчо Сандалски

IІ. Задочно обучение

Дисциплина 

Курс / Спец. 

Преподавател 

1.  

Нестандартни задачи по алгебра

за всички

проф. д.м.н. Нако Начев

2.  

Анализ на международните икономически отношения

за всички

проф. д.м.н. Манчо Манев,
гл. ас. д-р Асен Христов

3.  

Нестандартни математически задачи

за всички

проф. д-р Пенка Рангелова,
доц. д-р Марта Теофилова

4.  

Математически основи на компютърната графика

за всички

доц. д-р Добринка Грибачева,
гл. ас. д-р Ива Докузова

5.  

Итерационни методи

за всички

проф. д.м.н. Петко Пройнов

6.  

Въведение в математика на парите

за всички

доц. д-р Боян Златанов

7.  

Въведение в теория на множествата и общата топология

за всички

доц. д-р Георги Костадинов

8.  

Бизнес статистика с SPSS

за всички

проф. д.м.н. Снежана Гочева,
гл. ас. д-р Атанас Иванов

9.  

Основи на моделирането

за всички

проф. д.м.н. Снежана Христова

10.  

Програмиране в среда Arduino

за всички

доц. д-р Светослав Енков

11.  

Компютърна графика с WebGL и GLSL ES

за всички

доц. Елена Сомова,
докт. Николай Ханджийски

12.  

Моделиране на ERP системи за управление на предприятия

за всички

проф. д.м.н. Георги Тотков,
докт. Георги Палешников

13.  

Информационна сигурност

за всички

доц. д-р Николай Касъклиев

14.  

Въведение в невронните мрежи с Python

за всички

доц. д-р Емил Хаджиколев,
доц. д-р Станка Хаджиколева,
докт. Мирослав Трънков

15.  

3D моделиране с 3ds Max

за всички

доц. д-р Станка Хаджиколева,
доц. д-р Антония Гелова

16.  

Въведение в уеб програмирането с Python и Django

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Тодор Величков

17.  

Технологии за виртуализация

за всички

 проф. д.м.н. Георги Тотков,
док-т Слави Глухов

18.  

Инвестиране и лични финанси

за всички

доц. д-р Елена Сомова,
хон. ас. Светлозар Гледачев

19.  

Мобилни приложения - Android за начинаещи

за всички

проф. д-р Станимир Стоянов,
хон. ас. Йордан Тодоров

20.  

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов

21.  

Интернет банкиране чрез мобилни и  онлайн приложения

за всички

доц. д-р Генчо Стоицов,
хон. ас. Тодор Тодоров

22.  

Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“

за всички

проф. д-р Николай Кюркчиев,
проф. д-р Антон Илиев,
доц. д-р Николай Павлов

23.  

Платформена виртуализация

за всички

проф. д-р Ангел Голев,
хон. ас. Росен Христев

24.  

Програмиране с Delphi

за всички

доц. д-р Тодорка Терзиева,
гл. ас. д-р Мариана Крушкова

25.  

Обща теория на правото в информационното общество

за всички

доц. д-р Иван Шотлеков,
хон. ас. д-р Владимир Вълев

26.  

Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript

за всички

проф. д-р Минчо Сандалски

РЕШЕНИЕ 2: ФС утвърди следните допълнителни избираеми дисциплини за текущия триместър, които да се включат в списъка на „Избираеми дисциплини № 2“ за ОКС „Магистър“ по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.  

 • Въведение в DATA SCIENCE, с лектори доц. д-р Ася Стоянова и хон. ас. Николай Шопов;
 • ·  Съвременни JavaScript рамки за изграждане на бекенд приложения, с лектори доц. д-р Владимир Вълканов и ас. Александър Петров. 

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие комплекта учебни програми за четвъртата академична година на специалност „Софтуерно инженерство“, ОКС „Бакалавър” за редовно и задочно обучение. 

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие следните учебни програми, предложени от КС на катедра „Компютърни технологии“:

 • за специалност Бизнес информатика с английски език, 1 година и 2 години, Уеб базирано програмиране;
 • за избираема дисциплина „Въведение във web програмирането с Java и JavaScript“;
 • ·  за избираема дисциплина „Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java“; 
 • за избираема дисциплина „Стратегии за навлизане/защитаване на пазари. Пазарно сегментиране. Бизнес развитие“;
 • ·  актуализирана учебна програма за избираема дисциплина „Разработка на игри в C++ with Unreal Engine 4“. 

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие следното предложение във връзка с приетия нов Правилник на ПУ за учебната дейност: преминаването в по-горен курс (до 3. курс, включително) – не повече от 3 (три) невзети изпити, за 4. курс няма ограничение.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ на предложението от КС на катедра „Компютърни технологии“ за следната частична промяна в учебния план на специалност „Бизнес информационни технологии“, ОКС „Бакалавър“, редовно и задочно обучение: Дисциплината „Маркетингови изследвания“, 2‑ри курс, А триместър, в специалност Бизнес информационни технологии, да се преименува на „Маркетинг и маркетингови информационни системи“ при запазване на хорариума. Отговорна катедра за дисциплината да бъде катедра „Компютърни технологии“.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ на следната еднократна частична промяна в учебния план на специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, с цел оптимизиране на учебния процес във Филиала на ПУ, гр. Смолян през учебната 2019/2020 година:

 1. Дисциплината „Планиране и оптимизиране на учебния процес“ (15/16, 3 кредита) да бъде преместена от VI в V семестър;
 2. Да се допълни списъка на хоноруваните преподаватели за учебната 2019/2020 година, както следва: Еманоила Величкова – за водене на часове по дисциплината „Английски език“ на специалностите ИТМОМ и МИИТ.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди разкриването на следната нова магистърска специалност към Факултета по математика и информатика, влизаща в сила от учебната 2019/2020 година:

„Технология на софтуерното производство и внедряване“ (1 г.) по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди учебния план и квалификационната характеристика на новата магистърска специалност Технология на софтуерното производство и внедряване“. Обучението по специалността за ОКС „Магистър” има редовна форма на обучение, с продължителност 1 година, за бакалаври по специалности от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки. 

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди 2 (две) семестриални такси по 1110 лв. за платена форма на обучение в магистърска програма „Технология на софтуерното производство и внедряване”, за учебната 2019/2020 година във ФМИ.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие: Комисията по учебната дейност към Факултета по математика и информатика да е в следния състав:

Членове: 
1. Доц. д-р Боян Георгиев Златанов;
2. Доц. д-р Александър Пламенов Пенев;
3. Доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова. 

РЕШЕНИЕ 12: ФС утвърди следния състав на комисията за изпита по Английски език за кандидат-докторанти за учебната 2018/2019 година, месец юни:  

Председател : Доц. д-р Яна Атанасова Роланд.

Членове: 1. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков;

2. Доц. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън.

Дата на изпита по английски език: 27.06.2019 г. от 9:00 ч. в 9-та аудитория, Ректорат на ПУ.

РЕШЕНИЕ 13: Доц. д-р Боян Златанов напомни, че срокът за представяне на тримесечните отчети в Деканата е до 06.06.2019 г. (четвъртък); отнася се и за зачислените на 01.03.2019 г.

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на ас. Ася Тодорова Тоскова, редовен докторант към катедра „Компютърни системи”, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма Информатика, с научен ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов и тема на дисертационния труд „Модели за самообучение и учене в областта на роботиката“: 

Външни членове за Пловдивския университет:

1)     Проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска – от Институт по информационни и комуникационни технологии-БАН, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)    Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от Бургаски свободен университет, гр. Бургас; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика); 

3)     Проф. д-р Мария Петкова Христова – от Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)     Акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев – от ФИСН при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)     Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – от ФМИ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

1)     (външен) Доц. д-р Ирина Александровна Радева – от Институт по информационни и комуникационни технологии-БАН, гр. София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)     (вътрешен) Доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – от ФМИ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: защитата на дисертационния труд на ас. Ася Тодорова Тоскова, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, докторска програма Информатика, с научен ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, тема на дисертационния труд „Модели за самообучение и учене в областта на роботиката“  да бъде на 20.09.2019 г. 

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие следните актуализирани регламенти във Факултета по математика и информатика на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (15 на брой):

 • Регламент за прилагане на системата за осигуряване и оценка на качеството на Пловдивския университет във ФМИ;
 • Регламент за разработване, приемане и актуализиране на учебна документация във ФМИ;
 • Регламент за научноизследователската дейност във ФМИ;
 • Правилник за атестиране на академичния състав и служителите на ФМИ;
 • Регламент за провеждане на практическото обучение на студентите от специалностите от ОКС „бакалавър“ по професионално направление  1.3. Педагогика на обучението … във ФМИ;
 • Регламент за провеждане на практическо обучение на студентите от специалностите от ОКС „бакалавър“ по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки във ФМИ;
 • Процедура за провеждане на семестриални изпити  във ФМИ;
 • Правила за дипломирането на студентите от бакалавърските и магистърските програми на ФМИ;
 • Регламент за придобиване на образователната и научна степен „доктор“във ФМИ;
 • Регламент за реакция при нечестни прояви на студенти, преподаватели и служители на ФМИ;
 • Правилник за вътрешния ред и организация на звено УКЗ във ФМИ;
 • Регламент за достъп до компютърните лаборатории във ФМИ;
 • Регламент за използване на програмни продукти във ФМИ;
 • Регламент за получаване на електронен пощенски адрес във ФМИ;
 • Регламент за обучение на докторанти във ФМИ.

РЕШЕНИЕ 17: ФС прие следното мотивирано предложение за капацитет на професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”:

 • за ОКС "Бакалавър" – 2560 (1600 редовно обучение и 960 за­дочно обучение);
 • за ОКС "Магистър" – 600 (500 редовно обучение и 100 задочно обучение);
 • общо за направлението – 3160 студенти (редовна и задочна форма на обучение).

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ на АКТУАЛИЗИРАН ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки във Факултета по математика и информатика на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, формулирани в решението на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика на НАОА от 02.06.2014 г. 

РЕШЕНИЕ 19: ФС прие и предлага за утвърждаване от АС на ПУ на: ДОКЛАД САМООЦЕНКА за изпълнението на критериите за програмна акредитация на професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, утвърдени от НАОА.

РЕШЕНИЕ 20: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, по обявения в ДВ, брой 31 от 12.04.2019 г. конкурс по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информатика и информационни технологии) за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филиал – гр. Смолян:

Външни членове за Пловдивския университет:

1)  Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, гр. Стара Загора, област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление: 1.2. Педагогика (Професор); област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление:1.3. Педагогика на обучението по... (Доцент);

2)  Доц. д-р Румяна Илчева Неминска – от Тракийски университет, гр. Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика.

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)  Проф. д.п.н. Пламен Радев Иванов – от ПФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика;

2)  Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...;

3)  Проф. д-р Марина Спасова Иванова – от ПФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...

Резервни членове:

1)  (външен) Доц. д-р Валентина Николаева Войноховска – от Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педаго­гика на обучението по...;

2)  (вътрешен) Проф. д-р Андрей Иванов Захариев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика.

РЕШЕНИЕ 21: ФС избра следните хонорувани преподаватели за провеждане на занятия (редовно и задочно обучение) и ментори за провеждане на практика по специалността /преддипломен стаж/ през Пролетния триместър на учебната 2018/2019 година:

1)   Доц. д-р Иван Соколов – с хорариум 150 часа в упр. за водене на занятия по дисциплината „Банково дело и банкови информационни системи”, на 1 курс БИТ, редовно и задочно обучение; за изпитване на студенти.

2)   Виктор Иванов Малинов – с хорариум 100 часа в упр. за водене на занятия по дисциплината „Банково дело и банкови информационни системи”, Бна 1. Курс БИТ, редовно и задочно обучение; за изпитване на студенти.

3)   Доц. д-р Неделчо Велев Милев – с хорариум 130 часа за водене на занятия по дисциплината „Комплексен анализ“ , на 3. курс, спец. „Математика“ и спец. „Приложна математика“ през Есенния триместър на учебната 2019/2020 г.; за изпитани студенти (с двоен хонорар).

4)   Пламена Иванова Марчева – с хорариум 30 часа за водене на упр. По дисциплината „Диференциални уравнения“ на 2. курс, спец. МИИТ и ИТМОМ през Есенния триместър на уч. 2019/2020 г. и участие в провеждането на семестриални изпити.

5)   Георги Рангелов Богданов (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплината „Обектно-ориентирано програмиране”, БИТ, СТД, 1 курс, редовно обучение; за изпитване на студенти.

6)   Мария Добринова Добрева (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплината „Обектно-ориентирано програмиране” на 1. курс БИТ, задочно обучение; за изпитване на студенти.

7)   Иван Иванов Желев (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплината „Интернет технологии“, СИ, 3 курс, редовно обучение; за изпитване на студенти.

8)   Веселина Руменова Нанева (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплината „Бизнес информационни системи“, БИТ, 4 курс, задочно обучение; за изпитване на студенти.

9)   Илиан Руменов Иванов (магистър) с хорариум 100 часа за водене на избираема дисциплина „Водене на преговори и разрешаване на конфликти”, редовно обучение; за изпитване на студенти.

10)  Николай Петков (Проксиад)с хорариум 100 часа за водене на избираема дисциплина „Въведение във web програмирането с Java и JavaScript”, редовно обучение; 20 часа за изпитване на студенти.

11)  Росен Петров Христев (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на избираема дисциплина „Платформена виртуализация“ за всички специалности, редовно обучение.

12)  Тодор Йорданов Иванов (студент в магистърска програма СТССАС, фак.№1801717009) – с хорариум 100 часа за водене на избираема дисциплина „Single Page приложения с Angular“ за всички специалности, редовно обучение.

13)  Николай Атанасов Чочев (студент в магистърска програма БИАЕ, фак.№1801427002) – с хорариум 200 часа за водене на избираема дисциплина „Дигитален маркетинг и SEO оптимизация – ІІ част“ за всички специалности, редовно и задочно обучение.

14)  Тодор Величков Величков  (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплината "Моделиране и управление на бизнес процеси", редовно обучение.

15)  Пепа Илиянова Томанова (студент, СТД) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплината "Дизайн на приложения за мобилни устройства", редовно обучение.

16)  Маргарита Василева Гочева (магистър)с хорариум 150 часа за водене на упражнения по дисциплината „Дизайн на приложение за мобилни устройства“, на 3. Курс СТД, редовно обучение.

17)  Светозар Маринов Гледачев – с допълнителен хорариум 60 часа в упражнения за водене на избираема дисциплина „Съвременна икономическа политика на България и света“, редовно обучение.

18)  Константин Николаев Русев (магистър) – с допълнителен хорариум 100 часа за водене на упражнения по дисциплината „Програмиране на Java“, 1. курс, спец. Информатика, редовно обучение.

19)  Анастасия Ангелова Паланова – с допълнителен хорариум 100 часа в упр. за водене на часове по Английски език на 1. курс, редовно и задочно обучение.

20)  Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – с допълнителен хорариум 30  часа в упражнения за водене на избираема дисциплина „Преподаване на системи уравнения в училище“, редовно обучение.

21)  Гл. ас. д-р Иван Стефанов Стоянов – с хорариум 150 часа за водене на занятия по дисциплината „Психология“ на 2. курс МИИТ и 2. курс ИТМОМ; за изпитване на студенти.

22)  Ментори, провеждащи практика по специалността /преддипломен стаж/:

 • Анатоли Захариев Чолаков – с хорариум 180 часа;
 • Андриана Иванова Стоянова – с хорариум 180 часа;
 • Бойко Марков Боев – с хорариум 180 часа;
 • Борис Божидаров Божилов – с хорариум 180 часа;
 • Васил Спасов Такев – с хорариум 180 часа;
 • Венелин Стефанов Кочев – с хорариум 180 часа;
 • Веселина Милчева Никова – с хорариум 180 часа;
 • Виола Тихомирова Стоянова – с хорариум 180 часа;
 • Георги Иванов Ташкин – с хорариум 180 часа;
 • Георги Стефанов Ангелов – с хорариум 180 часа;
 • Димитър Божидаров Петков – с хорариум 180 часа;
 • Димитър Калинов Калинов – с хорариум 180 часа;
 • Дияна Атанасова Иванова – с хорариум 180 часа;
 • Евгени Милков Ганчев – с хорариум 180 часа;
 • Ивайло Галинов Ганев – с хорариум 180 часа;
 • Ивайло Иванов Ресиловски – с хорариум 180 часа;
 • Йософ Тодоров Петров – с хорариум 180 часа;
 • Мартин Василев Николчев – с хорариум 180 часа;
 • Милен Лилянов Кафозов – с хорариум 180 часа;
 • Мими Стефанова Ненкова – с хорариум 180 часа;
 • Николай Димитров Гарабинов– с хорариум 180 часа;
 • Николай Иванов Димитров– с хорариум 180 часа;
 • Петко Йорданов Маринов – с хорариум 180 часа;
 • Петър Димитров Масев – с хорариум 180 часа;
 • Пламен Антимов Хаджиев – с хорариум 180 часа;
 • Симеон Аврамов Тодоров – с хорариум 180 часа;
 • Снежана Николова Бакърджийска– с хорариум 180 часа;
 • Станислав Йонков Йовчев – с хорариум 180 часа;
 • Станислава Николова Арсенова – с хорариум 180 часа;
 • Тодор Георгиев Крачанов – с хорариум 180 часа;
 • Шюкрие Реджеп Халил – с хорариум 180 часа;
 • Ясен Станиславов Багалев – с хорариум 180 часа.

РЕШЕНИЕ 22: ФС прие отчет на Факултетната комисия по акредитация за периода (13 ноември 2018 – 15 май 2019).

РЕШЕНИЕ 23: ФС прие отчет на Факултетната комисия по качество за периода (ноември 2018 – март 2019).

РЕШЕНИЕ 24: ФС прие отчет на Факултетната комисия по атестация за периода (ноември 2018 – април 2019) и атестационните оценки на атестираните през този период преподаватели:

1. Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина – положителна;

2. Гл. ас. д-р Йордан Йорданов Епитропов – положителна;

3. Ас. Йордан Георгиев Тодоров – положителна;

РЕШЕНИЕ 25: ФС прие отчет на Факултетната комисия по етика за периода (18 април 2018 – 22 май 2019). 

РЕШЕНИЕ 26: ФС прие да се внесе за разглеждане на Академичен съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” предложението: да бъдат избрани за „Гост-преподаватели“  на пълен щат и да бъдат сключени трудови договори със следните преподаватели от ФМИ:

проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов към катедра „Математически анализ“, считано от  01.10.2019 г. до края на учебната 2019/2020 г., с годишен норматив 360 часа;

проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев към катедра „Компютърни технологии”, считано от 01.10.2019 г. до края на учебната 2019/2020 г., с годишен норматив 360 часа;

проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков към катедра „Компютърна информатика”, считано от 01.10.2019 г. до края на учебната 2019/2020 г., с годишен норматив 360 часа;

проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева към катедра „Приложна математика и моделиране”, считано от 01.10.2019 г. до края на учебната 2019/2020 г., с годишен норматив 360 часа;

проф. д-р Андрей Иванов Захариев към катедра „Математически анализ“, считано от 01.10.2019 г. до края на учебната 2019/2020 г., с годишен норматив 360 часа;

доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев към катедра „Приложна математика и моделиране“, считано от 01.10.2019 г. до края на учебната 2019/2020 г., с годишен норматив 360 часа;

доц. д-р Евгения Делчева Ангелова към катедра „Компютърни технологии“, считано от 01.10.2019 г. до края на учебната 2019/2020 г., с годишен норматив 360 часа.

РЕШЕНИЕ 27: Проф. д-р Антон Илиев информира членовете на ФС за избора на нов Ректор – проф. д-р Румен Димитров Младенов и присъденото на проф. д-р Запрян Козлуджов звание „Почетен Ректор“ (по предложение на проф. д-р Асен Рахнев).   

РЕШЕНИЕ 28: ФС прие следното конкретизиране при провеждането на избор за академичната длъжност „Професор“: в избора могат да участват всички професори на ОТД и гост-професорите от ФМИ. 

РЕШЕНИЕ 29: ФС прие:  в срок до 11.06.2019 г. (вторник) да финализират индивидуалните си планове за работа следните преподаватели от ФМИ: проф. д.м.н. Петко Пройнов, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д.м.н. Георги Тотков, проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев и доц. д-р Евгения Делчева Ангелова.

РЕШЕНИЕ 30: ФС прие отчет за изпълнение на годишен план за научноизследователска дейност на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за 2018 г.; т. е. научната продукция на ФМИ за 2018 г. е: научни проекти – 105; конференции и семинари – 195; изнесено от преподавателите – 163; статии, публикувани в чужбина – 176; общо публикувани статии – 388; публикувани статии с импакт фактор – 49; рецензии и референции на научни публикации – 496.

РЕШЕНИЕ 31: ФС прие годишен план за научноизследователска дейност на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за 2019 година.

РЕШЕНИЕ 32: За ДТВ „Наука“ – доц. Златанов запозна членовете на ФС с проблемите при регистрирането, припознаването на публикуваните статии и подчерта, че при финансирането на университетите вече изключително много се набляга на качеството на образование, в което се включва и публикуването в разпознаваемите бази от данни.  

РЕШЕНИЕ 33: ФС прие следните предложения:

 1. Членовете на Академичния състав на ФМИ, чийто профили в ORCID, WoS (Publons), GoogleScholar и ResearchGate не са свързани с Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ ще получат 80% от отчетените по ДТВ точки.
 2. Публикации, които не се разпознават като публикации към ПУ в базите WoS и/или Scopus, не се отчитат за ДТВ „Наука“ – юни 2019 г.

РЕШЕНИЕ 34: ФС прие следното предложение от проф. д-р Андрей Захариев: Гост-преподаватели към ФМИ имат право да осъществяват самостоятелно научното ръководство на докторанти, зачислени към ФМИ; това право отпада, ако научният ръководител не бъде преизбран за гост-преподавател към ФМИ за поредната година.

РЕШЕНИЕ 35: ФС прие: крайният срок за отчитане на индивидуалните планове за работа за учебната 2018/2019 година е 10.07.2019 г. (сряда). Проф. Илиев напомни, че за ръководство на докторанти и дипломанти, както и участие в комисии за Държавни изпити може да не се отчита в ИПР; тарифите от миналата година се запазват.

РЕШЕНИЕ 36: Доц. Златанов информира членовете на ФС за финансирането и договорите към НПД: успешна сесия, спечелени са: Факултетният проект, три младежки проекта – на доц. Кулина, проф. Христова и проф. Манев, както и двата младежки проекта на доц. Хаджиколев и доц. Хаджиколева.

РЕШЕНИЕ 37: ФС прие предложението за следната промяна в ПРАС на ПУ: от чл. 36 (1) да отпадне т. 11; от чл. 45 (4) да отпадне т. 6; от чл. 66 (2) да отпадне т. 7; от чл. 77 (1) да отпадне т. 8, т.е. при подаване на документи в отдела, от кандидатите за заемане на академични длъжности да не се изисква декларация за съавторство по образец.  

РЕШЕНИЕ 38: Проф. Илиев съобщи, че следващото заседание на ФС ще е на 10.07.2019 г. (сряда). На това заседание членовете на ФС ще бъдат информирани за следващите дати на ФС, за семинара на ФМИ и други предстоящи събития.

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

 

Подпис: /п/

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис: /п/

Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ