Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ОМУ ОМУ (2 г., II к.) - Пролетен триместър 2018/2019    English
Факултет по математика и информатика - ОМУ (2 г., II к.) - Пролетен триместър 2018/2019

Последна актуализация15.04.2019 г.

ПУ “Паисий Хилендарски”
Факултет по матeматика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2018/2019 година

ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ магистър (2 г.) – втора учебна година

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час

Дисциплина, преподавател

Вид

Зала

13.04.2019
(събота)
9:00-18:00

Моделирането в обучението по математика
Проф. д.п.н Васил Милушев

Лекции+Упр.

231 с. з.

14.04.2019
(неделя)
9:00-17:00

Елементи от комбинаториката, теория на вероятностите и математическата статистика в училище
Проф. д-р Пенка Рангелова

Лекции+Упр 231 с. з.

20.04.2019
(събота)
9:00-16:00

Елементи от комбинаториката, теория на вероятностите и математическата статистика в училище
Проф. д-р Пенка Рангелова

Упражнения

231 с. з.

11.05.2019
(събота)
9:00-12:00

Елементи от комбинаториката, теория на вероятностите и математическата статистика в училище
Проф. д-р Пенка Рангелова

ИЗПИТ

231 с. з.

21.04.-29.06.2019 г.

Подготовка за практико-приложен държавен изпит и изготвяне на дипломни работи

-


-
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ