Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2018 Протокол № 59 / 26.10.2018 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 59 / 26.10.2018 г.

ПРОТОКОЛ №59
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 26.10.2018 г. от 12:00 ч. в 233 с. з. на ФМИ се проведе заседание на Катед­ре­ния съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.
Присъстват редовните членове на КС: проф. д.м.н. Манчо Манев (ръководител ка­тед­­ра), доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофи­ло­ва, гл. ас. д-р Ива До­ку­зо­ва, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.
Присъстват без право на глас: проф.  д-р Пенка Рангелова, д-т Веселина Тавкова.
Дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Други.

По точка 1.
Проф. Манев прегледа предварителното разпределение в индивидуалните планове на членовете на катедрата. Ръководителят на катедра съобщи, че разписанието за „Б” триместър на задочното обучение е готово.
Катедреният съвет предлага следните избираемите дисциплини за „Б” триметър на 2018/2019 уч. год.:

  •  „Философия на математиката“, с лектор гл. ас. д-р Йордан Епитропов, за студенти от ФМИ на ПУ, редовно обучение;
  • „Фрактална теория на финансовите пазари”, с лектор гл. ас. д-р Асен Христов, за студенти от ФМИ на ПУ, редовно обучение.

По точка 2.
Проф. Манев напомни на членовете на КС да попълнят справката си в регистъра на МОН за учебната си натовареност през 2018/2019 уч. год.

 

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

26.10.2018 г.   Секретар на катедрата:.................................
(гл. ас. д-р И. Докузова)
    Ръководител на катедрата:...........................
(проф. д.м.н М. Манев)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ