Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2019 Протокол № 60 / 16.01.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 60 / 16.01.2019 г.

ПРОТОКОЛ №60
от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

На 16.01.2019 г. от 16:00 ч. в 235 с. з. на ФМИ се проведе заседание на Катед­ре­ния съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.
Присъстват редовните членове на КС: проф. д.м.н. Манчо Манев (ръководител ка­тед­­ра), доц. д-р Добринка Грибачева, доц. д-р Марта Теофи­ло­ва, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.
Отсъства гл. ас. д-р Ива Докузова.
Дневен ред:

 1. Учебни: Актуализиране на учебните програми по 4.5 и 4.6.
 2. Научни: Отчет на НИД 2018.
 3. Други.

По точка 1.
След гласуване членовете на КС единодушно приеха следните актуализирани учебни програми:

 • „Аналитична геометрия” за спец. Математика I курс, редовно обучение;
 • „Аналитична геометрия“ за спец. Приложна математика I курс, редовно обучение;
 • „Аналитична геометрия” за спец. Бизнес математика I курс, редовно обучение;
 • „Линейна алгебра“ за спец. Математика  I курс, редовно обучение;
 • „Линейна алгебра“ за спец. Приложна математика I курс, редовно обучение;
 • „Линейна алгебра“ за спец. Бизнес математика  I курс, редовно обучение;
 • „ЛААГ” за спец. БИТ I курс, редовно обучение;
 • „ЛААГ” за спец. Софтуерно инженерство I курс, редовно обучение;
 • „ЛААГ” за спец. СТД I курс, редовно обучение;
 • „ЛААГ” за спец. Информатика I курс, редовно обучение;
 • „Геометрия“ за спец. Информатика II курс, редовно обучение;
 • „Геометричен дизайн“ за спец. СТД II курс, редовно обучение;
 • „Алгебра 1” за спец. Математика II курс, редовно обучение;
 • „Алгебра” за спец. Приложна Математика II курс, редовно обучение;
 • „Алгебра 2” за спец. Математика  III курс, редовно обучение;
 • „Диференциална геометрия” за спец. Математика III курс, редовно обучение;
 • „Диференциална геометрия” за спец. Приложна математика III курс, редовно обучение;
 • „Математически основи на микроикономиката” за спец. Бизнес математика  III курс, редовно обучение;
 • „Математически основи на макроикономиката” за спец. Бизнес математика III курс, редовно обучение;
 • „Теория на графите в мениджмънта” за спец. Бизнес математика  III курс, редовно обучение;
 • „Теория на числата” за спец. Математика IV курс, редовно обучение;
 • „Математически методи в логистиката” за спец. Бизнес математика  IV курс, редовно обучение;
 •  „Синтетична геометрия“ за спец. Математика IV курс, редовно обучение;
 • „ЛААГ” за спец. БИТ I курс, задочно обучение;
 • „ЛААГ” за спец. Софтуерно инженерство I курс, задочно обучение;
 • „ЛААГ“ за спец. СТД I курс, задочно обучение;
 • „ЛААГ” за спец. Информатика I курс, задочно обучение;
 • „Геометричен дизайн“ за спец. СТД II курс,  задочно обучение;
 • „Геометрия” за спец. Информатика II курс, задочно обучение

По точка 2.
Проф. Манев прегледа и подписа индивидуалните отчети на НИД-2018 на членовете на катедрата.
По точка 3.
Проф. Манев напомни на членовете на КС да попълнят часовете си в материалната книга.
Катедреният съвет предлага  избираемата дисциплина „Анализ на пазарите на информационни технологии“ с лектор гл. ас. д-р Асен Христов, за студенти от ФМИ на ПУ, редовно и задочно обучение, за „В” триместър на 2018/2019 уч. год.
Катедреният съвет предлага избираемата дисциплина „Алгебрична теория на числата“ с лектор гл. ас. д-р Йордан Епитропов, за студенти от ФМИ на ПУ, редовно обучение, за „В” триместър на 2018/2019 уч. год.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

16.01.2019 г.   Протоколчик: ............................................
(доц. д-р Д. Грибачева)
    Ръководител катедра: ..............................
(проф. д.м.н. М. Манев)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ