Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии СТССИИ (1 и 2 год) - зимен триместър 2018-2019    English
Факултет по математика и информатика - СТССИИ (1 и 2 год) - зимен триместър 2018-2019

Последна актуализация: 19.12.2018 г.

ПУ "Паисий Хилендарски"
Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2018/2019 година

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - СИИ

   (магистри, едногодишен курс + 2 години – ІІ курс)

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала

12.01. (събота), 9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Въведение в Интернет на нещата, проф. Стоянов
Когнитивна роботика, доц. Стоянова
Въведение в технологиите на блоковите вериги, доц. Глушкова
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения, доц. Вълканов
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL, проф. Илиев
Изкуствени невронни мрежи и техните приложения, проф. Стоянов
Въведение в Data Science, доц. Стоянова
Изкуството на стратегията чрез теория на игрите, проф. Христова
Методи за управление на логистични системи, проф. Манев
Анализ на икономически модели, проф. Захариев

лекции

547 к.з.
346 к.з.
246 к.з.
146 к.з.
532 к.з.
535 к.з.
536 к.з.
432 к.з.
433 к.з.
434 к.з.

13.01. (неделя), 9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Въведение в Интернет на нещата, проф. Стоянов
Когнитивна роботика, доц. Стоянова
Въведение в технологиите на блоковите вериги, доц. Глушкова
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения, доц. Вълканов
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL, проф. Илиев
Изкуствени невронни мрежи и техните приложения, проф. Стоянов
Въведение в Data Science, доц. Стоянова
Изкуството на стратегията чрез теория на игрите, проф. Христова
Методи за управление на логистични системи, проф. Манев
Анализ на икономически модели, проф. Захариев

лекции

547 к.з.
346 к.з.
246 к.з.
146 к.з.
532 к.з.
535 к.з.
536 к.з.
432 к.з.
433 к.з.
434 к.з.

19.01. (събота), 9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
ВВъведение в Интернет на нещата, проф. Стоянов
Когнитивна роботика, доц. Стоянова
Въведение в технологиите на блоковите вериги, доц. Глушкова
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения, доц. Вълканов
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL, проф. Илиев
Изкуствени невронни мрежи и техните приложения, проф. Стоянов
Въведение в Data Science, доц. Стоянова
Изкуството на стратегията чрез теория на игрите, проф. Христова
Методи за управление на логистични системи, проф. Манев
Анализ на икономически модели, проф. Захариев

лекции

547 к.з.
346 к.з.
246 к.з.
146 к.з.
532 к.з.
535 к.з.
536 к.з.
432 к.з.
433 к.з.
434 к.з.

20.01. (неделя), 9:00-12:00

Практически проект 1

лабораторни

536 к.з.

26.01. (събота), 9:00-18:00

Интелигентни агенти, проф. Стоянов

лекции

532 к.з.

27.01. (неделя), 9:00-18:00

Интелигентни агенти, проф. Стоянов

лекции

532 к.з.

02.02. (събота),9:00-18:00

Онтологично инженерство, проф. Стоянов

лекции

532 к.з.

03.02. (неделя), 9:00-18:00

Онтологично инженерство, проф. Стоянов

лекции

532 к.з.

09.02. (събота), 9:00-12:00

Практически проект 1

лабораторни

536 к.з.

16.02. (събота), 9:00-12:00

Практически проект 1

лабораторни

536 к.з.

23.02. (събота), 9:00-12:00

Практически проект 1

лабораторни

536 к.з.

24.02. (неделя), 9:00-13:00

Избираема дисциплина 1

изпит

547 к.з.
346 к.з.
246 к.з.
146 к.з.
532 к.з.
535 к.з.
536 к.з.
432 к.з.
433 к.з.
434 к.з.

09.03. (събота), 9:00-12:00

Всички дисциплини

изпит

532 к.з. 

10.03. (неделя), 9:00-12:00

Всички дисциплини

изпит

532 к.з. 

16.03. (събота), 9:00-13:00

Защити на проекти

 

532 к.з. 

17.03. (неделя), 9:00-12:00

Поправителни изпити

изпит

532 к.з. 

Юни 2019

Ликвидационни изпити

изпит

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ