Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии СТССАС (1 и 2 год) - зимен триместър 2018-2019    English
Факултет по математика и информатика - СТССАС (1 и 2 год) - зимен триместър 2018-2019

Последна актуализация: 19.12.2018 г.

ПУ "Паисий Хилендарски"
Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2018/2019 година

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - САС

   (магистри, едногодишен курс + 2 години – ІІ курс)

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала

12.01. (събота), 9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Въведение в Интернет на нещата, проф. Стоянов
Когнитивна роботика, доц. Стоянова
Въведение в технологиите на блоковите вериги, доц. Глушкова
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения, доц. Вълканов
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL, проф. Илиев
Изкуствени невронни мрежи и техните приложения, проф. Стоянов
Въведение в Data Science, доц. Стоянова
Изкуството на стратегията чрез теория на игрите, проф. Христова
Методи за управление на логистични системи, проф. Манев
Анализ на икономически модели, проф. Захариев

лекции

547 к.з.
346 к.з.
246 к.з.
146 к.з.
532 к.з.
535 к.з.
536 к.з.
432 к.з.
433 к.з.
434 к.з.

13.01. (неделя), 9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Въведение в Интернет на нещата, проф. Стоянов
Когнитивна роботика, доц. Стоянова
Въведение в технологиите на блоковите вериги, доц. Глушкова
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения, доц. Вълканов
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL, проф. Илиев
Изкуствени невронни мрежи и техните приложения, проф. Стоянов
Въведение в Data Science, доц. Стоянова
Изкуството на стратегията чрез теория на игрите, проф. Христова
Методи за управление на логистични системи, проф. Манев
Анализ на икономически модели, проф. Захариев

лекции

547 к.з.
346 к.з.
246 к.з.
146 к.з.
532 к.з.
535 к.з.
536 к.з.
432 к.з.
433 к.з.
434 к.з.

19.01. (събота), 9:00-17:30

Избираема дисциплина 1:
Въведение в Интернет на нещата, проф. Стоянов
Когнитивна роботика, доц. Стоянова
Въведение в технологиите на блоковите вериги, доц. Глушкова
Съвременни JavaScript рамки за изграждане на клиентски приложения, доц. Вълканов
Програмиране за ORACLE база данни с PL/SQL, проф. Илиев
Изкуствени невронни мрежи и техните приложения, проф. Стоянов
Въведение в Data Science, доц. Стоянова
Изкуството на стратегията чрез теория на игрите, проф. Христова
Методи за управление на логистични системи, проф. Манев
Анализ на икономически модели, проф. Захариев

лекции

547 к.з.
346 к.з.
246 к.з.
146 к.з.
532 к.з.
535 к.з.
536 к.з.
432 к.з.
433 к.з.
434 к.з.

20.01. (неделя), 9:00-12:00

Практически проект 1

лабораторни

547 к.з.

26.01. (събота), 9:00-18:00

Сървисно-ориентирани архитектури, проф. Стоянов

лекции

346 к.з.

27.01. (неделя), 9:00-18:00

Сървисно-ориентирани архитектури, проф. Стоянов 

лекции

346 к.з.

02.02. (събота),9:00-18:00

Качествен и тестваем код, проф. Стоянов

лекции

346 к.з.

03.02. (неделя), 9:00-18:00

Качествен и тестваем код, проф. Стоянов

лекции

346 к.з.

09.02. (събота), 9:00-12:00

Практически проект 1

лабораторни

547 к.з.

16.02. (събота), 9:00-12:00

Практически проект 1

лабораторни

547 к.з.

23.02. (събота), 9:00-12:00

Практически проект 1

лабораторни

547 к.з.

24.02. (неделя), 9:00-13:00

Избираема дисциплина 1

изпит

547 к.з.
346 к.з.
246 к.з.
146 к.з.
532 к.з.
535 к.з.
536 к.з.
432 к.з.
433 к.з.
434 к.з.

09.03. (събота), 9:00-12:00

Всички дисциплини

изпит

346 к.з. 

10.03. (неделя), 9:00-12:00

Всички дисциплини

изпит

346 к.з. 

16.03. (събота), 9:00-13:00

Защити на проекти

 

346 к.з. 

17.03. (неделя), 9:00-12:00

Поправителни изпити

изпит

346 к.з. 

Юни 2019

Ликвидационни изпити

изпит

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ