Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания ОИТНУ ОИТНУ – есенен триместър (2018/2019)    English
Факултет по математика и информатика - ОИТНУ – есенен триместър (2018/2019)

ПУ “Паисий Хилендарски" 

Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2018/2019 ГОДИНА

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

магистър (1 г.)

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час

Дисциплина

Вид

Зала

20.10. (събота), 9:00-18:00

Компютърни системи, мрежи и комуникации
Доц.. Г. Стоицов

Лекции

431 к.з.

21.10. (неделя), 9:00-18:00

Компютърни системи, мрежи и комуникации
Доц. Г. Стоицов, гл. ас. И. Димитров

Лабораторни занятия

431 к.з.

27.10. (събота), 9:00-18:00

Обучение по информационни технологии в началното училище
Доц. Стефка Анева

Лекции

431 к.з

28.10. (неделя), 9:00-18:00

Обучение по информационни технологии в началното училище
Доц. Стефка Анева

Лекции

431 к.з

3.11. (събота), 9:00-18:00

Графика и анимация в началното училище
Гл. ас. Иван Димитров

Лекции

431 к.з.

04.11.(неделя), 9:00-10:30

Компютърни системи, мрежи и комуникации
Доц. Г. Стоицов, гл. ас. И. Димитров

ИЗПИТ

431 к.з.

04.11.(неделя), 11:00-18:00

Графика и анимация в началното училище
Гл. ас. Иван Димитров

Лабораторни занятия

431 к.з.

10.11.(събота), 9:00-18:00

Обучение по информационни технологии в началното училище
Доц. Стефка Анева

Лабораторни занятия 431 к.з.

11.11. (неделя), 9:00-18:00

Графика и анимация в началното училище
Гл. ас. Иван Димитров

Лабораторни занятия

431 к.з.

17.11. (събота), 11:00-17:00

Информационни и комуникацион-
ни технологии в обучението и работа в дигитална среда 
доц. Е. Ангелова

Лекции

 346 к.з.

18.11. (неделя), 09:00-17:00

Информационни и комуникацион-
ни технологии в обучението и работа в дигитална среда 
доц. Е. Ангелова

Лекции и лабораторни занятия

 346 к.з.

24.11. (събота), 9:00-10:30

Графика и анимация в началното училище
Гл. ас. Иван Димитров

ИЗПИТ

431 к.з

24.11. (събота), 11:00-18:00

Избираема дисциплина     
Доц. Г. Стоицов, гл.ас. И. Димитров

Лекции

431 к.з

25.11. (неделя), 9:00-10:30

Обучение по информационни технологии в начален етап
Доц. Стефка Анева

ИЗПИТ

431 к.з.

25.11. (неделя), 10:30-18:00

Избираема дисциплина     
Доц. Г. Стоицов, гл.ас. И. Димитров

Лекции

431 к.з

1.12. (събота), 09:00-16:00 Избираема дисциплина      
Доц. Г. Стоицов, гл.ас. И. Димитров
Лекции 431 к.з
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ