Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания Софтуерни технологии СТССАС, СТСМСП, СТСГСПИ, СТССИИ, БИАЕ (2 год. - I курс) пролетен триместър    English
Факултет по математика и информатика - СТССАС, СТСМСП, СТСГСПИ, СТССИИ, БИАЕ (2 год. - I курс) пролетен триместър

Последна актуализация: 20.04.2018 г.

ПУ "Паисий Хилендарски"
Факултет по математика и информатика

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ 2017/2018 година

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СОФТУЕРНИ АРХИТЕКТУРИ И СРЕДСТВА, СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МОБИЛНИ СИСТЕМИ И ПРИЛОЖЕНИЯ, СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ГРАФИЧНИ СРЕДИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙСИ, СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМИ С ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ, БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

магистри (2 г. – първа година от обучението)

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР

Дата, час Дисциплина, преподавател Вид Зала
14.04. (събота), 9:00-15:00 Софтуерни технологии
доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева
лекции 446 к.з.
15.04.(неделя), 9:00-16:00

Софтуерни технологии
доц. д-р А. Стоянова-Дойчева,
гл.ас. д-р Владимир Вълканов

лекции 446 к.з.
21.04.(събота), 9:00-15:00

Софтуерни технологии
доц. д-р Ася Стоянова-Дойчева

лабораторни  упражнения 446 к.з.
22.04.(неделя), 9:00-16:00

Софтуерни технологии
доц. д-р А. Стоянова-Дойчева,
гл.ас. д-р Владимир Вълканов

лабораторни  упражнения 446 к.з.
28.04. (събота), 9:00-15:00

Изкуствен интелект
проф. д-р Станимир Стоянов

лекции 446 к.з.
29.04. (неделя), 9:00-16:00

Изкуствен интелект
проф. д-р Станимир Стоянов

лекции 446 к.з.
12.05.(събота), 9:00-15:00

Изкуствен интелект
гл. ас. д-р Владимир Вълканов,
доц. д-р А. Стоянова-Дойчева

лабораторни  упражнения 446 к.з.
13.05.(неделя), 9:00-16:00 Изкуствен интелект
гл. ас. д-р Владимир Вълканов,
доц. д-р А. Стоянова-Дойчева
лабораторни  упражнения 446 к.з.
19.05. (събота), 9:00-15:00

Компютърни мрежи и комуникации
проф. д-р Иван Ганчев

лекции 446 к.з.
20.05.(неделя), 9:00-16:00 Компютърни мрежи и комуникации
проф. д-р Иван Ганчев
лекции 446 к.з.
26.05. (събота), 9:00-15:00

Компютърни мрежи и комуникации
гл. ас д-р Атанас Иванов

лабораторни  упражнения 446 к.з.
27.05. (неделя), 9:00-16:00 Компютърни мрежи и комуникации
гл. ас д-р Атанас Иванов
лабораторни  упражнения 446 к.з.
09.06. (събота), 14:00-18:00 Софтуерни технологии ИЗПИТ 446 к.з.
10.06. (неделя), 9:00-13:00 Изкуствен интелект ИЗПИТ 446 к.з.
16.06. (събота), 9:00-13:00 Компютърни мрежи и комуникации ИЗПИТ 446 к.з.
23.06. (събота), 9:00-11:30

Софтуерни технологии  

Изкуствен интелект

ПОПР. ИЗПИТ 446 к.з.
23.06. (събота), 11:45-13:00 Компютърни мрежи и комуникации ПОПР. ИЗПИТ 446 к.з.
08.09. (събота), 9:00-11:30

Софтуерни технологии 

Изкуствен интелект

ЛИКВ. ИЗПИТ 446 к.з.
08.09. (събота), 11:45-13:00 Компютърни мрежи и комуникации ЛИКВ. ИЗПИТ 446 к.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ